Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 18-24 de febrer de 2010

24/02/2010
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 18-24 de febrer de 2010

Dret administratiu

Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado con el Colegio de Abogados de Vic. BOE núm. 43, 18/02/2010

Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE núm.44, 19/02/2010

Referència Consell de Ministres. Sessió 19/02/2010:

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado y a la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos previstos en el artículo 22.3, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Dret civil i mercantil

Referència Consell de Ministres. Sessió 19/02/2010:

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado y a la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos previstos en el artículo 22.3, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Dret constitucional

Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. BOE núm. 45, 20/02/2010

Dret fiscal

ORDRE ECF/74/2010, d'1 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Finances. DOGC núm. 5573, 23/02/2010

Dret laboral i de la seguretat social

Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2010, 2011 y 2012. BOE núm. 46, 22/02/2010

Real Decreto 103/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. BOE núm. 47, 23/02/2010

DECRET 18/2010, de 23 de febrer, d'aplicació a Catalunya de l'Estatut del treball autònom. DOGC núm. 5574, 24/02/2010

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta suscrita por la Comisión Paritaria del Convenio general del sector de la construcción. BOE núm. 48, 24/02/2010

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo referente a la aplicación de la cláusula de revisión salarial para el año 2009, así como a la aplicación del artículo 36, sobre condiciones económicas para el año 2010, del Convenio colectivo de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. BOE núm. 48, 24/02/2010

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de recuperación de residuos y materias primas secundarias.  BOE núm. 48, 24/02/2010

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2010 del Convenio colectivo de grandes almacenes. BOE núm. 48, 24/02/2010

Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares. BOE núm. 48, 24/02/2010

Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad. BOE núm. 48, 24/02/2010

ORDRE TRE/64/2010, d'11 de febrer, de modificació de l'Ordre TRE/97/2009, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i de publicació d'imports màxims per a l'any 2010. DOGC núm. 5571, 19/02/2010

RESOLUCIÓ TRE/3907/2009, de 8 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'indústries de confecció de pelleteria per 2009-2011 (codi de conveni 7900305). DOGC núm. 5570, 18/02/2010

RESOLUCIÓ TRE/3910/2009, de 15 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del transport sanitari de Catalunya (codi de conveni núm. 7901955). DOGC núm. 5570, 18/02/2010

RESOLUCIÓ TRE/3911/2009, de 5 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la pròrroga i modificació del Conveni col·lectiu de treball per a les empreses comercials i de serveis d'empaquetat, enfaixat, i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers (SMAC) de Catalunya per a l'any 2009 (codi de conveni núm. 7901635). DOGC núm. 5570, 18/02/2010

RESOLUCIÓ TRE/3912/2009, de 9 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de les bugaderies industrials per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm. 7900905). DOGC núm. 5570, 18/02/2010

RESOLUCIÓ TRE/3914/2009, d'11 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per 2008-2009 del Conveni col·lectiu de treball de torradors de cafè i succedanis de Catalunya (codi del conveni 7901945). DOGC núm. 5570, 18/02/2010

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TRE/3323/2009, de 21 d'octubre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de sector del comerç del metall per a l'any 2009 (codi de conveni núm. 4300105) (DOGC núm. 5517, pàg. 90352, d'1.12.2009). DOGC núm. 5571, 19/02/2010

Dret processal

Referència Consell de Ministres. Sessió 19/02/2010:

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.