Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca

Exposició: 'El fons d'al·legacions jurídiques de la Biblioteca de l'ICAB'

08/02/2011
La mostra es pot visitar a la Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona fins al 31 de març.
Exposició: 'El fons d'al·legacions jurídiques de la Biblioteca de l'ICAB'

La finalització del procés de catalogació bibliogràfica del fons d’al·legacions de la Biblioteca de l’ICAB és una oportunitat clara que ens permet mostrar la riquesa (i també desconeixença) d’aquest conjunt documental format per aproximadament 10.000 documents, a més del seu interès tant jurídic com històric.

Històricament, els advocats a la Corona d’Aragó, en els  plets importants feien imprimir les demandes peticions, súpliques, exposicions i  instàncies per tal de donar-les als jutges;  això explicaria la gran quantitat de literatura jurídica emanada entre els segles XVI i XIX que ha arribat als nostres dies. Per tant podem dir, sense cap mena de dubte, que les al·legacions jurídiques són una part essencial de la història del dret processal català i constitueixen un reflex fidel de les postures adoptades pels advocats davant els dubia dels tribunals del Principat.

La  col·lecció de la Biblioteca de l’ICAB  no tan sols comprèn  al·legacions pròpiament dites -impreses i manuscrites- sinó que a més s’hi poden trobar: documents públics emanats per els reis i per les diferents institucions de govern (reials ordes, cèdules, i altres disposicions legals ) i per les institucions eclesiàstiques.

La procedència de les  al·legacions és diversa, en gran part provenen de  donacions fetes a la Biblioteca de l’ICAB  per diversos col·legiats barcelonins  com  Soler i March, Verdaguer i Callís, Guillem M. de Brocà o Ernest Moliné, per citar-ne alguns.

Els actors dels documents són majoritàriament particulars que provenen de totes les classes socials, des de les gran famílies nobles fins a pagesos i menestrals, així com d’institucions diverses:  gremis, municipalitats i entitats religioses o de govern.

A nivell  catalogràfic, les al·legacions són considerades material complex, ja que són fulletons en general amb pocs folis, sense enquadernar, als que se’ls hi preveia una vida curta, és a dir, no havien de tenir perdurabilitat com un llibre o altres materials de fons antic. Segurament per aquesta raó molts dels exemplars que s’arribaren a imprimir han desaparegut amb el pas del temps i amb això volem remarcar la peculiaritat i la vàlua d’aquest fons d’al·legacions jurídiques de la Biblioteca de l’ICAB.  

La identificació presenta  una dificultat considerable que radica en esbrinar les parts, la matèria  del procés, la intervenció dels jurisconsults, molts d’ells reputats com  Fontanella, Tristany o Amigant, entre d’altres.

Els processos podien durar anys i gràcies  al volum de documents conservats poden en moltes ocasions refer-los pràcticament fins a la seva conclusió, pel que fa a la llengua, la major part de les al·legacions estan escrites en llatí.

L’estat de conservació és òptimja que les al·legacions es conserven encapsades, ordenades cronològicament, i han estat custodiades en armaris compactes on els nivells de la temperatura i la humitat estan controlades.
 
1.
València ( Regne). Mestre racional

  Breu instruccio del Mestre Racional de la Ciutat y Regne de Valencia, per als capbreus que sa Magestat ha manat que los Batles... del dit Regne facen de deu en deu anys... . -- [S.l. : s.n., s. XVI] . -- [4] f. ; 29 cm

2.
València (Regne)

   Pragmatica dels novament convertis [sic], sobre lo mudar sos domicilis de un lloch a altres; y del acostarse a la mar, e tractar ab los moros que venen de allende ab fustes, y de altres coses . -- Valencia : [s.n.], 1567 . -- [4] f. ; 29 cm

3.
València (Regne). Lloctinent

  Prohibicio y edicte real sobre la dilacio de tot genero de armes fet y provehit per... Antoni Alfonso Pimetel y de Herrera, Compte de Benavent... . -- València : [s.n.], 1567 . -- [4] f. ; 29 cm

4.
València (Regne). Lloctinent

   Crida de les armes : Ara ojats, queus fan a saber de part dela Sacra, Catholica, Real Magestat, è per aquella , de part dela Sacra, Catholica, Real Magestat, è per aquella, de part ... Yñigo Lopez de Mendoça, ... . -- Valencia : [s.n.], 1573 . -- [4] f. ; 29 cm

5.
València  (Regne)

   Real Pragmatica y edicte feta per la Magestat del Rey Nostre Senyor sobre la expulsio y persecucio dels bandolers, lladres, saltejadors de camins, e altres malfatans, y delinquents que van divagant per lo present regne ab armes prohibides... . -- Stampada en Valencia : en la stampa de la companyia dels llibres... Vense en casa de Miquel Borraz..., 1586 . -- [10] f. ; 31 cm

6.
València  (Regne)

   Ara ojats queus fan a saber de part dels illustrissimos ... nobles y magnifichs elets dels tres estaments, ecclesiastich, militar y real del Regne de Valencia pera ordenar y proueyr los coses concernents ala guarda per terra e fortificacio de la costa maritima del dit Regne ... . -- [Valencia? : s.n., 1586 o post.] . -- [2] p. ; 29 cm

7.
Ripoll i Mas, Acaci de, ca. 1475-post. 1555

   Nob. don Acacii de Ripoll et Pauli Benedicti Mas et Vidal V.I.D. elaborata & à grauissimis viris subscripta resolutio : pro dignitatibus obtinentibus canonicatos & pro canonicis Sedis Gerunden. absentibus ex causa pestis grassantis à ciuitate Gerundae . -- [Cataloniae? : s.n., 1626 o post.] . -- [8] p. ; 31 cm

8.
Barcelona (Catalunya). Consell de Cent

   Redres y ordinacions novament fetas per lo savi Concell de Cent, celebrat als cinch del mes de mars mil y sis cents trenta y set ..., en respecte de preuenir los abusos y danys que patia la present ciutat en lo modo de collectar los drets en los portals ... . -- En Barcelona : por Sebastia de Cormellas ..., 1637 . -- [2], 22 p. ; 30 cm

9.
Barcelona (Catalunya). Consell de Cent

   Convocat y congregat lo Savi Consell de Cent Iurats de la present ciutat de Barcelona ... y dels demes señors consellers sos companys, lo terç absent donà per porposicio la escriptura seguent ... . -- [Barcelona? : s.n., 1641?] . -- [8] p. : il., escut ; 30 cm

10.
Memorial en favor dels alcaldes de la Seca en iustificacio dels privilegis i iurisdiction de aquells . -- En Barcelona : en la estampa de Pere Ioan Dexen ..., 1646 . -- [8] f. ; 32 cm

11.
Teixidor, Miquel

   Allegatio en fet y en dret per Miquel Texidor, deputat Real que fou del General de Cathalunya en lo trienni 1656, sobre la querela de n.II. en la visita de dit trienni publicada . -- [Barcelona? : s.n., 1656 o post.] . -- 29, [1] p. ; 28 cm

12.
Catalunya. Batllia General

   Pro Fisci Procuratore Regii Concilii B.G.C. contra Praepositum mensis Nouembris Sedis Barcinonae . -- Barcinonae : ex Typographia Iosephi Forcada ..., 1666 . -- [14] p. ; 31 cm

13.
Demostracion iuridica del infalible derecho qve assiste en la succession de los estados de las casas de Cardona, Segorve &c. a ... Doña Iuana Raymundo Folch de Cardona, Aragon y Benavides, olim Fernandez de Cordova, duquessa de Cardona y de Segorve, muger que es del ... principe Enrico Ernesto Ramon Folch de Cardona ... . -- En Barcelona : en casa de Iacinto Andreu ..., 1678 . -- [10], [4], [4], [4], [30] f. ; 31 cm

14.
Gremi d'Escultors, Arquitectes i Entalladors (Barcelona, Catalunya)

   Resposta per los sculptors architectos y entalladors de la present ciutat de Barcelona, a las representacions, qve per part de la Confraria dels fusters de dita ciutat, se han volgut representar, à efecte de impedir la gracia y mercè, que sa Magestat (Deu lo guard) los ha feta, de poder tenir Collegi y Comu / [Guell V.I.D.] . -- En Barcelona : en casa de iacinto Andrev ..., 1680 . -- [20] p. ; 30 cm

15.
Parròquia de Santa Maria del Pi (Barcelona, Catalunya). Rector

   Por los muy reverendos Retor y Comunidad de presbyteros è illustres Obreros de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino de la ciudad de Barcelona, contra los mvy reverendos Retor y Colegio de la Compañia de Iesus y Prior y convento de Sant Ioseph de Carmelitas descalços de la misma ciudad . -- En Barcelona : en casa Francisco Cormellas, por Vicente Surià, 1680 . -- [8] f. ; 30 cm

16.
Serra, Francesc

   Allegaciò, y resposta en fet, y dret, per Francesch Serra corredor de coll, ciutada de Barcelona, contra Iacintho Xipell, perayre y ciutada de la mateixa ciutat, a relaciò del noble y meritissim senador don Bonaventura de Tristany Bofill y Benach .... escrivà Francisco Topì y Comes not., sobre lo premi, lucro y benefici de las dos mil lliuras de la dita de quatre mil lliuras à mitjas ditas que donà y oferì dit Serra, lo dia 12 de Iuriol 1696, en lo arrendament dels drets de la present ciutat de Barcelona que se arrendaren per dit any . -- Barcelona : [s.n., 1698 o post.] . -- 14, [2] p. ; 28 cm

17.
Pinós, Teresa de, comtessa de Savallà, m. 1726

   Pro egregia comitissa de Çavellá et alijs litis consortibus cum Ioanne Ximenez et Quintana et Ioachimo Vives et Ximenez V.I.DD. civibusque honoratis Barchinonae super exceptione sine actione agis : sub examine Nob. don Bonaventurae de Tristany ... R.S. meritissimi : in actis Cervera & de Ferrer / [Flix V.I.D., Pi et Pages V.I.D., Mas V.I.D.] . -- [Barcinone? : s.n., 1700 o post.] . -- 8 p., [1] f. d'arbres genealògics ; 32 cm

18.
Espanya

 Real cedula instructoria en la qual su magestad establece y declara diferentes puntos al gobierno politico y economico de los regimientos de la ciudad de Barcelona y demàs ciudades y villas cabezas de corregimientos del Principado de Cathaluña : dada en Balsain a trece de octubre de mil setecientos diez y ocho . -- [Catalunya? : s.n., 1718?] . -- 8 p. ; 27 cm

19.
Catalunya. Capitán General

   Edicto publicado en 22 de marzo de 1734 para la observancia de los nuevos aranzeles generales que con Real provision del Consejo de 4 de febrero 1734 se han establecido y mandan guardar por la escrivania principal de govierno y acuerdo de la Real Audiencia, escrivania de camara y demas tribunales, notarios y otras personas de esta ciudad y Principado de Cathaluña . -- Barcelona : por Joseph Texidò ..., se hallará en su casa, 1734 . -- 28 p. ; 28 cm

20.
Catalunya. Superintendencia General

   Escritura de assiento otorgada por el ... Intendente General de este exercito y Principado a favor de Pedro Bertràn arquitecto y albañil, vecino de esta ciudad, de las obras proyectadas y que deben executarse en el castillo de Monjuich inmediato a esta Plaza. / Escrivano Mayor de la Intendencia Vicente Simon . -- Barcelona : en la imprenta de Teresa Piferrer ..., [1753 o post.] . -- [56] p. ; 28 cm

21.
Església Catòlica. Rota Romana

   R.P.D. Herreros Barchinonen. Jurisdictionis super Septimo Dubio. Lune 25. Junii 1764.Prosequimur interpretationem Concordiae celebratae anno 1401 Episcopum inter Barcinonae & Abbatissam Monasterii S. Petri Puellarum ... . -- Romae : Typis Rev. Cam. Apost., 1764 . -- [4] p. ; 28 cm

22.
Església Catòlica. Rota Romana

   R.P.D. Herreros Barchinonen. Jurisdictionis super III. Dubio pro Ill[ustrisi]ma D. Theresia Sans & de Monrodon Abbatissa Regii Monasterii & Ecclesiae Parochialis S. Petri Puellarum civitatis Barchinonae contra Rev. D. Promotorem Fiscalem Curiae Episcopalis Barcinonen. ac RR.DD. Hebdomadarios & Beneficiatos ejusdem Ecclesiae Parochialis S. Petri Puellarum. Restrictus Facti et Juris 8 . -- Romae : Typis Bernabo, 1764 . -- [16] p. ; 28 cm

23.
Església Catòlica. Rota Romana

   R.P.D. Herreros Barchinonen. Jurisdictionis quoad I. Dubium hoc est Super Interpretatione Concordiarum pro ll[ustrisi]ma D.Theresia Sans & de Monrodon Abbatissa Regii Monasterii & Ecclesiae Parochialis S. Petri Puellarum civitatis Barchinonae contra Rev.D. Promotorem Fiscalem Curiae Episcopalis Barcinonen.ac RR.DD. Hebdomadarios & Beneficiatos ejusdem Ecclesiae Parochialis S. Petri Puellarum : Ap Restrictus Responsionis Facti et Juris 16 . -- Romae : Typis Bernabo, 1765 . -- [16] p. ; 28 cm

24.
Espanya

   Real cedula de su Magestad a consulta del Consejo que fixa las penas contra los que han sido regulares de la Compañia en estos Reynos y vuelvan à ellos aunque sea so color de estàr dimitidos, en contravencion de la Pragmàtica-Sancion de dos de abril de este año, y contra los que les auxiliaren, ó que sabiendolo no dieren cuenta á las Justicias, con lo demàs que dispone para asegurar el puntual cumplimiento . -- Barcelona : por Thomas Piferrer ..., 1767 . -- [2] f. ; 31 cm

25.
Espanya

   Ambrosio Funes de Villalpando, Abarca de Bolea ... Por quanto hemos recibido una Pragmatica Sancion de S. Mag. en fuerza de Ley en la qual se prescribe el establecimiento del Oficio de Hipotecas en las Cabezas de Partido al cargo del Escribano de Ayuntamiento para todo el Reyno, y la Instruccion que en ella se ha de guardar ... . -- [Barcelona? : s.n., 1768?] . -- 16 p. ; 30 cm

26.
Espanya

   Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla ... Sabed, que estàndose tratando en el mi Consejo la materia de aranceles, y tasacion de derechos de los Tribunales Superiores, ordinarios, y privilegios del Reyno, con la seriedad y reflexîon, que pide, tomado sobre ello noticias generales, y ocurrido varias dudas, cuya decision debia preceder à la aprobacion de los citados aranceles ... . -- [Aranjuez? : s.n., 1768?] . -- [4] p. ; 32 cm

27.
Espanya

   Real cedula de Su Magestad y Señores del Consejo en el extraordinario en que consiguiente à lo resuelto à consultas del mismo con assistencia de los señores prelados que tienen asiento y voz en èl, declara S.M. devuelto à su disposicion ... el dominio de los bienes ocupados à los regulares de la Compañia estrañados de estos reynos ... y pertenecer à S.M. la proteccion inmediata de los píos establecimientos ... . -- Barcelona : por Thomas Piferrer ..., 1769 . -- 48 p. ; 29 cm

28.
Espanya

   Tambien para gobierno de los comandantes de los buques del rey pueden ser oportunos los siguientes capitulos provisionalmente, 1º Al avistarse algun buque o buques de S.M. de algun parage de Levante o de Berberia donde haya embaxador ... . -- [Madrid? : s.n., 1788 o post.] . -- [4] p. ; 28 cm

29.
Espanya

   Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo por la qual se manda guardar y cumplir la instruccion inserta : en que se prescriben las reglas que han de observarse en el uso del papel sellado y su precio . -- Barcelona : por Juan Francisco Piferrer ..., 1794 . -- [2], [1]2-44, [2] p. ; 30 cm

30.
Catalunya. Capitán General

   Don Fernando Septimo por la gracia de Dios rey de España ... Don Luis Lacy mariscal de campo de los Reales exercitos ... por quanto por el secretario del Real Consejo ... se nos ha comunicado ... una Real cedula de S.M. y señores de dicho Consejo de 20 de mayo de este año, relativa al establecimiento de una manda forzosa en los testamentos y herencias ab intestato de España e Indias para el socorro de los expatriados y sus familias ... . -- [Vich : s.n., 1811 o post.] . -- [1] f. ; 57 x 42 cm

31.
Espanya

   Modelos para la contribución general del Reino . -- Barcelona : Antonio Brusi, 1818 . -- [32] f. ; 30 cm

32.
Coma, Miguel

   Proyecto para mejorar el Puerto de Barcelona / por el Ayudante de Término del Cuerpo Subalterno de Obras Públicas, Don Miguel Coma . -- Madrid : Imprenta de D. José C. de la Peña, 1858 . -- 13 p. ; 29 cm + 1 plànol en 6 seccions ; cada secció 20x26 cm

33.
Macdonal, Étienne Jacques Joseph , duc de Tarente, 1765-1840

Nominations Instructions et Ordres. Arrêté Reglamentaire sur l’Administration du Gouvernement de Catalogne et les attributions de chaque Employé et authorité, Nous Maréchal de l’Empire Duc de Tarente, grand Aigle de la Légion d’honneur ... Comandant en chef de l’Armée de Catalogne et Gouverneur General de cette Province; Considerant que les circonstances de la Guerre  de cette Province.... [Francés].Barcelona, 1811. Paper. 47 f.; 300 x 200 mm. Diverses mans i tintes. Enquadernació en pergamí. Òxid i taques d’humitat.

Contactes

    • Altres telèfons ICAB 
    Departament de Biblioteca (Fons Antic)
    Mallorca, 283
    08037 , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. biblioantic@icab.cat