Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de Societats Laborals i Participades (BOE de 15 d’octubre de 2015)

01/02/2016
Entrada en vigor: 14/11/2015. Deroga La Llei 4/1997, de 24 de març, de Societats Laborals i la D. Addicional Quaranta-setena de la Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. Modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Les societats laborals han d’adaptar llurs estatuts a les previsions d’aquesta llei en el termini màxim de dos anys a comptar de la seva entrada en vigor (14/11/2017).

La llei pretén fomentar la participació dels treballadors en les empreses, facilitar el seu accés a la condició de soci, incorporar mesures per assegurar el control de la societat per part dels treballadors i augmentar la utilitat de les societats laborals. Regula la societat laboral i els seus trets essencials, la competència administrativa per a llur qualificació com a societats laborals, la documentació necessària per a la seva constitució en els supòsits de societats preexistents, i la necessitat d'harmonització i col·laboració entre els diferents registres administratius estatal i autonòmics i el Registre Mercantil que intervenen en la seva creació.

Estableix les classes d'accions i participacions, exigint-ne (per facilitar la gestió i la seva transmissió) que siguin d'igual valor nominal i que confereixen els mateixos drets. Ordena un nou sistema de transmissió voluntària d'accions i participacions, simplificant el d'adquisició preferent existent. Preveu la transmissió d'accions i participacions en els supòsits d'extinció de la relació laboral, incorporant com a novetat que en els supòsits d'embargament d'accions o participacions de la societat o d'execució en penyora sobre les mateixes, les notificacions previstes en l'article 109 de la Llei de Societats de Capital, es facin també als treballadors no socis amb contracte per temps indefinit. Regula l'adquisició per la societat de les seves pròpies accions i participacions i incorpora la possibilitat que la societat faciliti assistència financera als treballadors per a l'adquisició de capital social.

Determina els supòsits de pèrdua de la qualificació de la societat com laboral, i incorpora la regulació dels supòsits de separació i exclusió de socis. També estableix els beneficis fiscals aplicables a aquestes societats (en l'ITP i AJD), així com una nova normativa de les societats participades pels treballadors, que serà aplicable a les pròpies societats laborals i a qualssevol altres en què els socis treballadors tinguin capital social i drets de vot.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302