Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 26 de novembre al 2 de desembre

02/12/2015
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 26 de novembre al 2 de desembre

Dret administratiu

DECRET 249/2015, de 24 de novembre, de modificació del Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement. DOGC núm. 7006  26/11/2015

Corrección de errores del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas. BOE núm. 284  27/11/2015

Real Decreto 1008/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. BOE núm. 284  27/11/2015

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se aprueba el modelo oficial de liquidación de la Tasa por las actividades realizadas como autoridad de resolución, establecida en La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. BOE núm. 284  27/11/2015

Ley 8/2015, de 16 de octubre, por la que se deroga la Ley 9/2013, de 23 de diciembre, sobre el uso de los símbolos institucionales de las Illes Balears. BOE núm. 284  27/11/2015

Corrección de errores de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. BOE núm. 285  28/11/2015

Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba su Estatuto. BOE núm. 285  28/11/2015

Real Decreto 1073/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas disposiciones en los reales decretos de retribución de redes eléctricas. BOE núm. 285  28/11/2015

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. BOE núm. 287  01/12/2015

Orden HAP/2553/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro. BOE núm. 288  02/12/2015

Orden HAP/2554/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del sistema de código seguro de verificación por la Dirección General del Catastro. BOE núm. 288  02/12/2015

Dret civil i mercantil

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. BOE núm. 288  02/12/2015

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4567-2015, contra el capítol I de la Llei del Parlament de Catalunya 15/2014, del 4 de desembre, de l'impost sobre la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector i la difusió de la cultura digital. DOGC núm. 7009  01/12/2015

Dret internacional

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública, hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011. BOE núm. 286  30/11/2015

Dret laboral

ORDRE EMO/346/2015, de 18 de novembre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 20 de desembre de 2015. DOGC núm.  7006  26/11/2015

RESOLUCIÓ EMO/2726/2015, de 21 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'activitats forestals a Catalunya (codi de conveni núm. 79100045012013). DOGC núm. 7009  01/12/2015

Dret processal

Circular 5/2015, de la Fiscalía General del Estado, sobre los plazos máximos de la fase de instrucción.  Fiscalía General del Estado  13/11/2015

Corrección de errores de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. BOE núm. 285  28/11/2015

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. BOE núm. 287  01/12/2015

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat