Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (DOGC del 26 de març de 2015)

30/11/2015
Entrada en vigor: 27/03/2015. El Decret Llei sotmet al dret de tanteig i retracte a favor de l’Administració de la Generalitat les transmissions d’habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària, en el conjunt de tots i cada un dels municipis considerats com de demanda residencial forta i acreditada pel PTSH o, si no, pel Pla per al dret a l’habitatge.

A més, tipifica una nova infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, consistent en la no-execució de les obres necessàries per al compliment dels requisits d’habitabilitat exigits als habitatges provinents d’execucions hipotecàries o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària. Aquesta mesura serà efectiva des del 27/09/2015.

També estableix també un nou instrument en favor de l’Administració per forçar l’execució de les obres de rehabilitació necessàries en aquests habitatges per tal que compleixin les condicions i els requisits d’habitabilitat i no restin fora d’opció de ser ocupats, quan es trobin en un municipi considerat de demanda residencial forta i acreditada. Es tracta de l’expropiació temporal de l’usdefruit en el marc d’una execució forçosa subsidiària per part de l’Administració i a càrrec del titular de l’habitatge, per un termini màxim de 10 anys, per aquells supòsits de negativa en el compliment de l’obligació per part del titular. La disposició de l’usdefruit per part de l’Administració li permet per una banda el rescabalament del cost de les obres, sens perjudici que també li permet un ús social de l’habitatge amb caràcter temporal. En aquests casos, es preveu que l’Administració dedueixi de la indemnització a abonar al propietari l’import de les obres que s’han previst executar per dotar l’habitatge de condicions d’habitabilitat.

També s’inclou el deure de comunicació a la Generalitat dels habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària, tant si l’habitatge està buit com si l’habitatge està ocupat sense títol habilitant. Les dades sobre aquests habitatges s’integren en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges sense títol habilitant, que es crea mitjançant el Decret llei, sens perjudici de l’ampliació dels habitatges objecte d’inscripció i del seu desenvolupament en seu reglamentària.

Les mesures previstes a l’art. 2 (Drets de tanteig i retracte) i a l’art. 4 (Execució forçosa de les obres necessàries per al compliment dels requisits d’habitabilitat dels habitatges) tenen una limitació al seu exercici que acaba el 27/03/2021.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302