Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 4 al 10 de febrer de 2016

10/02/2016
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 4 al 10 de febrer de 2016

Notícies relacionades

Dret administratiu

DECRET 157/2016, de 2 de febrer, pel qual s'adscriu la comarca del Moianès a l'àmbit territorial de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central. DOGC núm. 7052  04/02/2016

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015). DOGC núm. 7052  04/02/2016

DECRET 159/2016, de 2 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes sanitaris dentals a mida. DOGC núm. 7052  04/02/2016

DECRET 160/2016, de 2 de febrer, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. DOGC num. 7052  04/02/2016

DECRET 161/2016, de 2 de febrer, pel qual es modifica l'article 9 del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat. DOGC núm 7052  04/02/2016

Resolución de 29 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se aprueba la modificación del Reglamento interno del Banco de España, de 28 de marzo de 2000. BOE núm. 35  10/02/2016

Dret civil i mercantil

Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. BOE núm. 34  09/02/2016

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7330-2015, contra los artículos 4.3; 15.c y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. BOE núm. 34  09/02/2016

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7466-2015, contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, así como contra su Artículo único.Tres, por la redacción dada a los artículos 92.4.a), .b) y último inciso del .c), y .5 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. BOE núm. 34  09/02/2016

Recurso de inconstitucionalidad n.º 229-2016, contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, así como contra el artículo único apartado tres de la misma en la redacción dada a las letras b) y c) del apartado 4 y al apartado 5 del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. BOE núm. 34  09/02/2016

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7331-2015, en relación con la letra "c" de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, por posible vulneración de los artículos 9.2 y 14 CE. BOE núm. 34  09/02/2016

Dret internacional

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, sobre las Enmiendas al Anexo del Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de noviembre de 1989. BOE núm. 30  04/02/2016

Dret laboral

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de empresas de publicidad. BOE núm. 35  10/02/2016

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat