Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE 02/10/2015)

26/10/2015
Entrada en vigor: 02/10/2016. Alguna modificació de la Llei Concursal (la de l’art. 90.1 6è), així com del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (arts. 60, 61, 61 bis, 150.2, 254, 256, 261, 271.1 i 3 i 271 bis) i la disposició sobre restitució o compensació a partits polítics de béns i drets incautats en aplicació de la normativa sobre responsabilitats polítiques del període 1936-39, entren en vigor el 22/10/2015.

Entra en vigor el 02/04/2016 la regulació de la nova Oficina Nacional d’Avaluació dels contractes de concessions d’obres i de concessió de serveis públics.

Altres disposicions de modificació, com ara les que afecten la Llei del Patrimoni Nacional, les que modifiquen els articles 3.1, 34 ter, 34 quàter 2, de la Llei Concursal, la que modifica la Llei de subvencions i la que modifica aspectes de la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (relatives a aspectes sobre la seva entrada en vigor) entren en vigor el 03/10/2015.

Deroga –entre altres- diverses disposicions de la Llei de fundacions (50/2002), de la de racionalització del Sector Públic. Modifica, a més d’altres lleis, la del Govern (50/1997), la General Pressupostària (47/2003) i el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La llei respon a les recomanacions de l’Informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) i ordena i determina la legislació bàsica sobre règim jurídic administratiu aplicable a totes les Administracions Públiques: disposicions generals, òrgans de les administracions públiques, principis d’actuació –com ara els de la potestat sancionadora—, responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, funcionament electrònic del sector públic, així com el règim jurídic específic de l’Administració General de l’Estat, (organització administrativa, Ministeris i llur estructura interna, òrgans territorials) l’ Administració institucional (organització i funcionament, organismes públics, autoritats administratives independents, societats mercantils estatals, consorcis, fundacions dels sector públic estatal, etc.) i les relacions interadministratives.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302