Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 1-12 gener 2011

12/01/2011
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 1-12 gener 2011

Dret administratiu

Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2008, de 23 de abril, sobre indemnizaciones en concepto de asistencias por razón de participación en tribunales de oposiciones y otros procesos de selección relativos a la Carrera Judicial. BOE núm. 1, 1/01/2011

Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas. BOE núm. 9, 11/01/2011

Corrección de errores de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. BOE núm. 9, 11/01/2011

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2011. BOE núm. 9, 11/01/2011

Corrección de errores de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE núm. 10, 12/01/2011

RESOLUCIÓ JUS/4180/2010, de 15 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Advocats de Reus. DOGC núm. 5789, 4/01/2011

Referència Consell de Ministres: Sessió: 7/01/2011

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de igualdad de trato.

Dret civil i mercantil

Circular 6/2010, de 21 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre operaciones con instrumentos derivados de las instituciones de inversión colectiva.BOE núm. 9, 11/01/2011

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2011. BOE núm. 10, 12/01/2011

Referència Consell de Ministres: Sessió: 7/01/2011

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de dinero electrónico.

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY por la que se modifican determinadas normas financieras para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1060/2009, de 16 de septiembre, sobre agencias de calificación crediticia.

Dret laboral i de la seguretat social

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el texto de la actualización de las cuantías de la tabla salarial del Convenio colectivo del personal laboral al servicio del Consejo General del Poder Judicial. BOE núm. 1, 1/01/2011

RESOLUCIÓ TRE/4233/2010, de 23 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball per al sector de transport sanitari de Catalunya (codi de conveni núm. 7901955). DOGC núm. 5792, 10/01/2010

RESOLUCIÓ TRE/4234/2010, de 15 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques per al període 2007-2010 (codi de conveni núm. 7900815). DOGC núm. 5792, 10/01/2010

Contactes

    • Altres telèfons ICAB 
    Departament de Biblioteca (Sala Multimèdia)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. bibliobdd@icab.cat