Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 24-30 de gener de 2013

30/01/2013
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 24-30 de gener de 2013
Dret administratiu

DECRET LLEI 1/2013, de 22 de gener, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. DOGC núm. 6300  24/01/2013

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT número 7208-2012, contra els articles 16 (pel que fa al nou article 3. bis.1-1, apartat 1, del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya) i 41 de la Llei de Catalunya 5/2012, de 20 de març, de Mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. DOGC núm. 6302  28/01/2013

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT número 7279-2012, contra el Decret llei de Catalunya 5/2012, de 18 de desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. DOGC núm. 6302  28/01/2013

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT número 5491-2012, contra l'article 114 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de Promoció de l'Activitat Econòmica de Catalunya, pel qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació d'equipaments comercials de Catalunya. DOGC núm. 6304  30/01/2013

Dret internacional

Aplicación provisional del Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de noviembre de 2012. BOE núm. 21  24/01/2013

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de Rusia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. BOE núm. 22  25/01/2013

Enmienda al Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Durban el 11 de diciembre de 2011. BOE núm. 24  28/01/2013

Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Australia para la protección mutua de información clasificada de interés para la defensa, hecho en Madrid el 17 de noviembre de 2011. BOE núm. 24  28/01/2013

Entrada en vigor del Acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas entre el Reino de España y el Banco Interamericano de Desarrollo, hecho en Madrid el 15 de junio de 2012. BOE núm. 24  28/01/2013

Dret laboral i de la seguretat social

Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas. BOE núm. 23  26/01/2013

Corrección de errores del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. BOE núm. 25  29/01/2013

Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. BOE núm. 25  29/01/2013

Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. BOE núm. 26  30/01/2013

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de las industrias cárnicas. BOE núm. 26  30/01/2013

Dret processal

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT número 7208-2012, contra els articles 16 (pel que fa al nou article 3. bis.1-1, apartat 1, del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya) i 41 de la Llei de Catalunya 5/2012, de 20 de març, de Mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. DOGC núm. 6302  28/01/2013