Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 14-20 de febrer de 2013

22/02/2013
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 14-20 de febrer de 2013

Dret administratiu

Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. BOCG. Congreso de los Diputados. X Legislatura. Serie A: Proyectos de Ley Núm. 37-1  15/02/2013

Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. BOCG. Congreso de los Diputados. X Legislatura. Serie A: Proyectos de Ley Núm. 38-1  15/02/2013

RESOLUCIÓ 6/X, de 23 de gener de 2013, de validació del Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (tram. 203-00004/10). DOGC núm. 6317  18/02/2013

Dret civil i mercantil

Instrucción de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre lugar de celebración de matrimonios civiles por los alcaldes. BOE núm. 39  14/02/2013

RESOLUCIÓ 9/X, de 24 de gener de 2013, de validació del Decret llei 8/2012, del 27 de desembre, de modificació de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (tram. 203-00002/10). DOGC núm. 6317  18/02/2013

Dret constitucional

Recurso de Inconstitucionalidad n.º 501-2013, contra Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra. BOE núm. 39  14/02/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 190-2013, contra la Resolució de 31 d'agost de 2012, de la Secretaria d'Estat de Cultura, per la qual es convoquen ajuts a Corporacions Locals per a activitats culturals que fomentin la comunicació cultural, corresponents a l'any 2012. DOGC núm. 6317  18/02/2013

Dret fiscal

RESOLUCIÓ 7/X, de 23 de gener de 2013, de validació del Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 203-00001/10). DOGC núm. 6317  18/02/2013

RESOLUCIÓ 8/X, de 24 de gener de 2013, de validació del Decret llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l'impost sobre el patrimoni (tram. 203-00003/10). DOGC núm. 6317  18/02/2013

Dret internacional

Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012. BOCG. Congreso de los Diputados. X Legislatura. Serie A: Proyectos de Ley Núm. 36-1  15/02/2013

Dret laboral i de la seguretat social

Orden ESS/220/2013, de 14 de febrero, por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias comunidades autónomas. BOE núm. 41  16/02/2013

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat