Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

DECRET LLEI 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal (DOGC de l’11 de juliol de 2019)

22/07/2019
Entrada en vigor: 12.07.2019

Les modificacions dels articles 66 i 69 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya seran d'aplicació en les factures que s'emetin a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei. La modificació dels tipus de gravamen de les apostes és d'aplicació a partir del primer dia del trimestre natural següent a l’entrada en vigor d’aquesta disposició.

Es modifica la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, amb relació al cànon sobre la deposició controlada de residus industrials, per tal d’establir una bonificació de la quota del cànon sobre la deposició controlada de residus industrials en el municipi de Flix. També s'introdueix un coeficient reductor del tipus de gravamen general del cànon de l'aigua per als subjectes passius que creïn nova activitat industrial o permetin el manteniment o reconversió de la ja existent, actualment, en el municipi de Flix.També es modifica el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, incorporant una exempció en l'anomenada tarifa social del cànon de l'aigua, en el cas dels consums domèstics que se situen en el primer tram de facturació, ampliant la base de potencials beneficiaris que es troben en situació de pobresa energètica o de vulnerabilitat acreditada pels serveis socials, alhora que s'inclou aquest supòsit com a nova possibilitat de justificació d'aquests imports com a incobrables per part de les entitats subministradores.

Es modifica la  Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits per tal d’incloure els fons de titulització, grans tenidors d'habitatges buits com a subjectes passius de l'impost sobre els habitatges buits

Es modifica la Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, per tal d’elevar el tipus impositiu de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial. També es fa el mateix  en l'impost que grava les apostes (modificant la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres).

A més, s'eleva el tipus de gravamen de la quota gradual d'actes jurídics documentats, que grava l'atorgament d'escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari, en què el subjecte passiu és el prestador o prestadora (modificant la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives).

D’altra banda, es  condiciona el subministrament de cartons de bingo a la inexistència de deutes tributaris en concepte de l'impost que grava la celebració del joc; s'estableix com a infracció molt greu la realització d'activitats de joc autoritzades o l'explotació d'elements de joc autoritzats sense haver satisfet la taxa fiscal sobre el joc;

[NORMATIVA APROVADA PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302