Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables (DOGC de 28 de novembre de 2019)

04/12/2019
Entrada en vigor: 29/11/2019

Aquesta norma té com a objecte:

 1. Adoptar mesures urgents per fer front a la situació d'emergència climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini més breu possible els objectius fixats a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.
   
 2. Modificar el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, per facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i eòlica. Es facilita la implantació d'instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar sobre les cobertes de les construccions i els espais de les parcel·les urbanes no ocupats per les construccions en determinades condicions, sense que les determinacions urbanístiques dels plans, vigents o futures, en siguin un obstacle. S’aproven modificacions per tal de reduir la demanda energètica dels edificis, fent que no sigui exigible en determinats casos l’adequació del planejament urbanístic vigent perquè les instal·lacions a les quals fa referència es puguin implantar d'acord amb el projecte autoritzat. Són normes que seran aplicables directament mentre siguin compatibles amb les normes que protegeixin el patrimoni cultural i la resta de béns protegits pel planejament urbanístic d'acord amb l'article 71 i concordants de l'esmentada Llei d'urbanisme. S’habilita els projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable per implantar directament infraestructures relatives als serveis tècnics als quals fa referència, que formen part del sistema urbanístic d'equipaments comunitaris, quan el planejament territorial i urbanístic no les preveu o, tot i que les preveu, no les regula detalladament. Supòsits en els quals no és exigible per a la formulació i autorització del projecte la modificació del planejament urbanístic, ni aprovar un pla especial urbanístic autònom o de desenvolupament, tant si es tracta d'una infraestructura d'interès general com d'interès local.
   
 3. Determinar els requisits per a l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica; definir els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva implantació, i simplificar el procediment administratiu aplicable per a la seva autorització.

També modifica el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre per tal de facultar l'Administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya per poder intervenir de manera immediata a la part catalana de les conques compartides per prevenir o reparar danys al domini públic hidràulic en cas que es produeixin episodis extrems com pluges torrencials, inundacions o desbordaments, tot contribuint a garantir la seguretat de les persones i els béns.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Comissió Normativa
  c/ Mallorca, 283
  08037 Barcelona, Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5302