Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 5/2019, del 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública (DOGC del 2 d’agost de 2019)

02/09/2019
Entrada en vigor: 03.08.2019

Es crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a organisme autònom administratiu adscrit al departament competent en matèria de salut a través de la unitat directiva competent en matèria de salut pública, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves funcions. L’Agència de Salut Pública de Catalunya ajusta la seva activitat al dret públic i es regeix per aquesta Llei, el decret que aprovi els seus estatuts i la resta de disposicions aplicables.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya se subroga en els drets i les obligacions de contingut econòmic de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que exerceix l'Agència, la qual cosa s'ha de concretar en el decret d'aprovació dels estatuts.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya se subroga en la posició jurídica de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic pel que fa als drets i les obligacions que li corresponen en l'àmbit de les funcions que l'Agència assumeix, la qual cosa s'ha de concretar en el decret d'aprovació dels estatuts.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha d'entrar en funcionament en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

L'Agència de Salut Pública de Barcelona assumeix les funcions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Barcelona.

El Consell General d'Aran assumeix les funcions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Aran, d'acord amb la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, o la disposició legal que la modifiqui o substitueixi.

L’Agència té com a objecte la prestació dels serveis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al departament competent en matèria de salut. Pot prestar també aquells serveis que són competència d’altres departaments que es determinin específicament a la cartera de serveis de salut pública, i els serveis mínims que són competència dels ens locals que aquells li encarreguin, per mitjà d’un conveni.

Es determina l’estructura i funcions dels òrgans de govern de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que són el Consell Rector i la Direcció

L’Agència de Salut Pública s’ordena, a nivell territorial, en demarcacions anomenades serveis regionals, que són estructures descentralitzades de l’Agència i territorialment coincidents amb les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

La llei determina el règim de personal, patrimonial, econòmic, i d’impugnació d’actes

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=855487&language=ca_ES

 

[NORMATIVA APROVADA - PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302