Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora (DOGC del 23 de maig de 2019)

03/06/2019
Entrada en vigor: 24/05/2019.

Es regula la contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge en què concorrin les circumstàncies següents: que es destini a constituir la residència permanent de l'arrendatari; que se situï en una àrea declarada amb mercat d'habitatge tens; i, que no es trobi subjecte a un règim amb protecció oficial. També modifica l'article 569 del Codi civil de Catalunya, relatiu a la penyora; i deroga la D. Final 6ena de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

Es consideren àrees amb mercat d'habitatge tens els municipis o parts de municipis en els quals es troba especialment en risc el proveïment suficient d'habitatge de lloguer a la població en condicions que el facin assequible.

La competència per a efectuar la declaració d'aquestes àrees correspon al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'habitatge; i, en la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament, mitjançant un acord del Ple municipal. Es concreta com s’ha de tramitar i aprovar aquesta declaració, i el contingut que ha de tenir. També regula el règim de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge de forma que, en els contractes que es concloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l'inici del contracte no pot ultrapassar en un 10% el preu de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà. Aquest preu de referència s'estableix a partir de l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges que elabora i publica el departament competent en matèria d'habitatge.

Es determina la informació i contingut que, al respecte, s’ha de donar i incorporar als contractes d'arrendaments nous, així com en el cas dels contractes preexistents de renda superior al preu de referència.

Preveu que, en cas que l’arrendador hagi cobrat rendes que ultrapassin els límits establerts, l'arrendatari té dret a obtenir la restitució de les quantitats abonades en excés amb meritació de l'interès legal. Les demandes que tinguin per objecte la determinació de la renda i el reemborsament de les rendes pagades en excés en contractes d'arrendament d'habitatge subjectes al règim de contenció de renda es decideixen en judici verbal, amb independència de la seva quantia.

Els contractes d'arrendament d'habitatge conclosos amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei es continuen regint pel que estableix la legislació anterior. En cas de novació del contracte que suposi una ampliació de la durada o una modificació de la renda, amb posterioritat a la declaració de l'àrea en què es trobi l'habitatge com a àrea amb mercat d'habitatge tens, ha d'aplicar-se el que estableix aquest Decret Llei.

[NORMATIVA APROVADA. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302