Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural

08/07/2019
Aquesta proposició es troba en tràmit al Parlament de Catalunya.

La iniciativa pretén la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, adscrita al departament competent en matèria de medi ambient, com a entitat de dret públic de la Generalitat de les regulades per l’article 1.b.1 del text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, que ajusta la seva activitat al dret privat.

La missió d’aquesta Agència és la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i garantir els serveis ambientals i les externalitats econòmiques positives dels ecosistemes, amb criteris d’integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

Es determinen les seves funcions i els òrgans de govern. En particular, la composició del Consell de Direcció

El departament competent en matèria de medi ambient i l’Agència han d’establir un contracte programa que ha d’incloure, com a mínim, la definició bianual dels objectius que s’han d’assolir, la previsió de resultats que cal obtenir i els instruments de seguiment i control i d’avaluació a què l’activitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte

Es determina el règim econòmic, financer, de personal i de control de l’Agència, que se subroga en la titularitat dels drets i les obligacions del departament competent en matèria de medi ambient en l’àmbit de competències que aquesta assumeix.

L’òrgan competent en matèria forestal, en aquells terrenys forestals de titularitat de la Generalitat de Catalunya situats a l’interior d’espais naturals de protecció especial, han de treballar, en règim de cogestió, amb entre els equips de gestió d’aquests espais i els responsables de l’ordenació i la gestió de la competència forestal.

En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les funcions de l’Agència que corresponguin a competències transferides pel Govern de la Generalitat al Conselh Generau dera Val d’Aran, són exercides pel Conselh, sens perjudici d’establir acords, protocols i sistemes de treball per a la coordinació i col·laboració mútua en projectes que afectin a les dues parts.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. PARLAMENT DE CATALUNYA]