Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars › Eleccions ICAB 2013

Convocatòria d'eleccions a l'ICAB

14/05/2013
Els comicis se celebraran el 27 de juny de 2013 amb la finalitat de proveir els càrrecs de degà/ana, vicedegà/ana, secretari/ària i deu diputats/des. Trobareu tota la informació relativa a les eleccions al banner de la home del web col·legial.
Convocatòria d'eleccions a l'ICAB

Notícies relacionades

· Informació de les eleccions ICAB 2013

CONVOCATÒRIA

1.- De conformitat amb l’article 98 dels Estatuts col·legials i altres normes concordants, la Junta de Govern, en sessió ordinària de 13 de maig de 2013, ha acordat convocar eleccions per al 27 de juny de 2013, amb la finalitat de proveir els càrrecs de degà/ana, vicedegà/ana, secretari/ària i deu diputats/des, que es regiran pels criteris indicats en els apartats següents.

Els mandats del secretari/ària i de dos diputats/des estaran subjectes al que es disposa a l’apartat 4 de l’article 76 dels Estatuts col·legials.

2.- Podran ser persones candidates tots els electors que compleixin els requisits establerts a l’article 75 dels Estatuts col·legials, segons el qual podran ser membres de la Junta de Govern les persones col·legiades exercents amb domicili professional dins de l’àmbit territorial del Col·legi que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:

a)    Estar al corrent de les obligacions col·legials.

b)    Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció com a persones col·legiades exercents, amb un domicili professional a la demarcació col·legial, d’un any per al càrrec de diputat/da,  i de cinc anys per als càrrecs de degà/ana, vicedegà/ana i secretari/ària.
           
Els anys d’antiguitat hauran d’ésser immediatament anteriors a la data de la seva proclamació com a candidats/es.

c)    No estar inhabilitades.

3.- Les candidatures hauran d’ésser per a degà/ana, per a vicedegà/ana, per a secretari/ària o per a diputat/da i es podran presentar individualment o conjuntament en una sola llista, si bé en aquest últim supòsit les llistes seran obertes. Les llistes de les candidatures, de conformitat amb l’article 102 dels Estatuts col·legials, hauran de respondre a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent aplicable.

4.- Les candidatures hauran de ser signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, i no s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec.

5.- Les candidatures es podran presentar al Registre del Col·legi (Carrer Mallorca, 283, planta baixa, Barcelona) dintre del termini dels 25 dies naturals anteriors a la data assenyalada per a la celebració de les eleccions, és a dir, fins a les 24.00 h del 2 de juny de 2013.

6.- Els electors i les electores podran emetre el seu vot a la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona (Carrer Mallorca, 283, Barcelona) entre les 9.00 h i les 21.00 h, en què es tancaran les urnes.

D’acord amb l’article 103.3 dels Estatuts col·legials, també podran votar a la seu de les Delegacions territorials les persones col·legiades exercents amb domicili professional a la seva demarcació, així com els/les advocats/des sense exercici de l’article 4.2 dels Estatuts col·legials i  les persones col·legiades no exercents que hi resideixin. L’horari de votació en les Delegacions serà de 9.00 h a 14.00 h, en què es tancaran les urnes. Les seus de les Delegacions territorials són les següents:

 • Delegació d’Arenys de Mar: c/ Auterive, s/n (Edifici Jutjats).
 • Delegació de Badalona: c/ Prim, 40 (Edifici Jutjats).
 • Delegació de Berga: Pla de l’Alemany, 29 (Edifici Jutjats).
 • Delegació de L’Hospitalet de Llobregat/Cornellà: Ciutat Judicial. Av. Carrilet 2, edifici H, planta 3a, de L’Hospitalet de Llobregat.
 • Delegació de Gavà: Plaça Batista Roca, s/n (Edifici Jutjats).
 • Delegació d’Igualada: Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, 113 (Edifici Jutjats).
 • Delegació del Prat de Llobregat: Plaça de l’Amistat, 1(Edifici Jutjats).
 • Delegació de Sant Boi de Llobregat: c/ Carles Martí, 2-4 (Edifici Jutjats).
 • Delegació de Santa Coloma de Gramenet: Passeig Salzereda, 16-18 (Edifici Jutjats).
 • Delegació de Vilafranca del Penedès: Avinguda Europa, 10 (Edifici Jutjats).
 • Delegació de Vilanova i la Geltrú: Ronda Ibèrica, 175 (Edifici Jutjats).

7.- A partir de les 22.00 h, un cop introduïts els vots per correu vàlidament emesos a les urnes reservades a aquest efecte, començarà l’escrutini al Pati de Columnes i a la Sala de Recepcions de la seu col·legial del carrer Mallorca 283 de Barcelona. El Comitè Electoral regularà la realització de l’escrutini corresponent als vots emesos a les Delegacions territorials (article 107.1 dels Estatuts col·legials).

8.- El 16 de maig es publicaran les llistes de persones electores amb indicació de la condició d’advocats/des exercents, advocats/des sense exercici de l’article 4.2 dels Estatuts collegials i persones col·legiades no exercents. El llistat general del cens electoral podrà consultar-se al Servei d’Atenció Col·legial (Carrer Mallorca, 283, planta baixa, Barcelona) i el llistat del cens de les Delegacions territorials a les respectives seus de les Delegacions.

Es convoca totes les persones col·legiades.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Elena Moreno Duran
Secretària

Documents

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Secretaria de Junta de Govern
  Mallorca, 283
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5312 F. 93 487 15 70 E. secretariadejunta@icab.cat