Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars › Secció de Dret Concursal › Crisi sanitària

Suspensió del deure de sol·licitar el concurs i supòsits d’urgència per evitar perjudicis irreparables

19/03/2020
El 18 de març de 2020 s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, l’article 43 del qual conté les següents disposicions:
Suspensió del deure de sol·licitar el concurs i supòsits d’urgència per evitar perjudicis irreparables
  1. Suspensió del deure de sol·licitar CONCURS VOLUNTARI. El deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració del concurs mentre estigui vigent l’estat d’alarma.
  1. PRECONCURS. Tampoc existirà durant l’alarma el deure de sol·licitar el concurs si prèviament s’hagués presentat el preconcurs (5 bis), fins i tot si hagués vençut el termini legal (5 bis.5 LC: 3 mesos + 1 per a la sol·licitud).
  1. Blindatge front al CONCURS NECESSARI. Fins passats dos mesos de la finalització de l’estat d’alarma, no s’admetran a tràmit les sol·licituds presentades durant l’alarma o aquests dos mesos posteriors. Si en el període esmentat s’hagués sol·licitat també el concurs voluntari, s’admetrà aquest amb preferència, encara que fos posterior.

La norma preveu expressament la no-admissió temporal de la demanda de concurs necessari (que no la seva inadmissió), però no preveu res per al cas que el concurs voluntari o la comunicació de 5 bis es presentés durant l’estat d’alarma.

Estem a l’espera de la praxi i dels criteris dels Jutjats Mercantils de Catalunya sobre els supòsits en que es podria acordar l’admissió d’aquestes sol·licituds, després de l’RDL 8/2020.

Comptem ja amb els acords del Consell General del Poder Judicial de 13/03/2020, que especifiquen com a actuacions urgents, en l’àmbit laboral, les de tramitació d’EROs i d’ERTOs, que en el cas dels concursos son competència dels Jutjats Mercantils.

I també amb l’acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial de data 18/03/2020 que, en consideració a la DA 2a de l’RD 463/2020, i a l’esmentat art. 43.1 de l’RDL 8/2020:

  1. Considera estès l’abast de la suspensió dels terminis processals prevista al Decret de l’estat d’alarma als “terminis legalment establerts per al compliment d’obligacions legals amb projecció processal”, com els que afecten l’inici del procediment concursal.
  1. Entén, respecte tots els tràmits processals, que només procedeix la presentació telemàtica d’aquells escrits que tinguin per objecte única i exclusivament actuacions processals declarades urgents i inajornables per les instruccions i acords de l’òrgan de govern dels jutges.
  1. L’anterior es fa amb la precisió de que el jutge podrà adoptar aquelles actuacions judicials necessàries per a evitar perjudicis irreparables als drets i interessos legítims de les parts (en consonància amb la DA 2a, apartat 4, de l’RD 463/2020).

A la vista de tot l’anterior, entenem que només cabria la sol·licitud del concurs, via telemàtica, durant l’estat d’alarma, si existeixen i expressament es justifiquen a la sol·licitud, les esmentades raons d’evitació de perjudicis irreparables.

Barcelona, 18 de març de 2020

 

La Secció de Dret Concursal de l’ICAB

Documents

Contactes