Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

LLEI 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (DOGC del 30 de desembre de 2019)

20/01/2020
Entrada en vigor: 30/03/2020, llevat del títol V del llibre segon, sobre règim econòmic financer del sistema portuari, que entra en vigor l'01/01/2020.

La llei estableix les disposicions generals aplicables a la matèria que regula: el  sistema portuari; el transport en aigües marítimes i continentals, i el règim de policia i sancionador. El sistema portuari el configuren totes les infraestructures portuàries situades en el territori de Catalunya i els serveis i les activitats que regula la Llei com a prestacions que s'ofereixen al públic per a satisfer les operacions i les necessitats marítimes i portuàries. A més, els ports esportius s'identifiquen per categories, d'acord amb el nivell i la qualitat de les seves instal·lacions i dels serveis que ofereixen, en termes similars als de classificació dels establiments hotelers.

La llei configura els aspectes del sistema portuari: planificació, ordenació i  construcció; organització administrativa portuària de la Generalitat; règim demanial i contractual; serveis en el sistema portuari, i, règim econòmic i financer del sistema portuari. Pel que fa als aspectes urbanístics la Llei crea la figura del pla director urbanístic portuari, que ordena la zona de servei d'un port i té una naturalesa doble: urbanística però també de pla portuari.

La nova organització administrativa portuària es determina a càrrec de Ports de la Generalitat, establint el Consell de Ports, com a òrgan de consulta i assessorament en matèria portuària.

La Llei configura el domini públic portuari regulant la concessió demanial i l'autorització. Incorpora un sistema de llicències, comunicacions i declaracions responsables per a exercir activitats econòmiques en les infraestructures portuàries sota la premissa de l'exercici lliure i en règim de competència real i efectiva per qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits establerts.

També conté les determinacions en matèria de contractes administratius per a la construcció d'obres públiques portuàries o la concessió de serveis de les infraestructures portuàries.

A més, es reclassifiquen els serveis portuaris en generals i específics, i es conceptuen com a generals les operacions portuàries a les quals la Llei atribueix aquest caràcter i la titularitat de les quals es reserva l'Administració portuària. Cal destacar  la detallada regulació de serveis, com els del practicatge, l'amarratge i desamarratge d'embarcacions, el remolc portuari, la recepció de residus generats per vaixells i embarcacions i de residus de càrrega, i la càrrega, l'estiba, la descàrrega, la desestiba i el transbordament de mercaderies.

Aquests contractes es regeixen pel dret privat, pel que fa a les relacions entre les parts contractuals, sens perjudici que s'han de subjectar a la normativa vigent en matèria portuària.  Però, la Llei prohibeix expressament l'ús d'artefactes per a usos habitacionals, residencials, hotelers o per a altres tipologies d'usos i activitats turístiques. Per últim, s’estableix el règim tributari del sistema portuari.

[ LLEIS APROVADES. PARLAMENT DE CATALUNYA ]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302