Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 13 al 19 de març de 2014

19/03/2014
Classificada per matèries
Actualitat Jurídica del 13 al 19 de març de 2014

Notícies relacionades

Dret administratiu

DECRET 31/2014, d'11 de març, del Consell de la Gent Gran de Catalunya. DOGC núm. 6581  13/03/2014

DECRET 32/2014, d'11 de març, sobre el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, en el règim especial de la Seguretat Social, del personal funcionari de l'Administració de justícia a Catalunya. DOGC núm. 6581  13/03/2014

Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. BOE núm. 64  15/03/2014

Real Decreto 165/2014, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 867/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria específica de los preparados para lactantes y de los preparados de continuación. BOE núm. 64  15/03/2014

Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2014. BOE núm.  65  17/03/2014

EDICTE d'11 de març de 2014, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret sobre el certificat de coneixements de llenguatge jurídic (nivell J). DOGC núm. 6583  17/03/2014

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1067-2014, contra la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalidad, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU. BOE núm. 64  15/03/2014

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 693-2014, en relación con el artículo 4.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en relación con el apartado 1 del mismo artículo, por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución. BOE núm. 64  15/03/2014

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 890-2014, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. BOE núm. 64  15/03/2014

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 905-2014, en relación con el artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 23 de febrero, por posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución. BOE núm. 64  15/03/2014

Dret fiscal

ORDRE ECO/60/2014, de 5 de març, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya. DOGC núm. 6583  17/03/2014

Dret laboral

RESOLUCIÓ EMO/521/2014, de 6 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2014 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de cuirs, repussats, marroquineria i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000115011994). DOGC núm. 6581  13/03/2014

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2014 del III Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería. BOE núm. 63  14/03/2014

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual (Técnicos). BOE núm. 63  14/03/2014

RESOLUCIO EMO/538/2014, de 14 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per als centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut per als anys 2013-2014 (codi de conveni núm. 79100095012014). DOGC núm. 6583  17/03/2014

Dret processal

Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. BOE núm. 63  14/03/2014

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat