Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l'àmbit objectiu d'aquestes (BOE del 24 de març del 2018)

03/04/2018
Entrada en vigor: 25/03/2018. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de la D. Addicional 16a del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

La D. Addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera del 2014 permet a les corporacions locals que presenten superàvit i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, així com un nivell de deute públic inferior al límit a partir del qual està prohibit el recurs a l'endeutament i un període mitjà de pagament a proveïdors que no supera el termini màxim de pagament que estableix la normativa de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, destinar el seu superàvit a finançar inversions que han de ser financerament sostenibles al llarg de la vida útil de la inversió, no computant la despesa en aquestes inversions a l'efecte de l'aplicació de la regla de despesa definida en l'article 12 de la indicada Llei Orgànica, encara que sí a efectes del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Com sigui que es considera que es donen les circumstàncies que conduirien a l'aprovació de la pròrroga de la norma que permet a les corporacions locals destinar el seu superàvit a realitzar inversions financerament sostenibles per a l’any 2018 i, en absència de la pròrroga, les corporacions locals quedarien obligades, en aplicació de l'article 32 de la referida Llei orgànica, a la reducció de l'endeutament net, s'aprova la pròrroga, quedant excloses algunes inversions (entre altres, en vehicles, llevat que es destinin a la prestació dels serveis públics de recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis, i de transport de viatgers).

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302