Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 2/2018, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE (...) i la Directiva (UE) 2017/1564 (...)

02/05/2018
BOE del 14 d’abril de 2018. Entrada en vigor. 15/04/2018

Modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (R. Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril): el tercer paràgraf, de la lletra c) i el segon paràgraf, de la lletra f) de l'article 20.4; s'afegeix un nou paràgraf a l'apartat 8 de l'article 25; modifica l'article 31 bis; afegeix un nou article 31 ter; modifica les lletres a), e) if) de l'article 139.1; modifica l'apartat 4 de l'article 141; modifica el títol IV, del llibre tercer (Gestió col·lectiva dels drets reconeguts en la llei); modifica el títol V, del llibre tercer (Comissió de Propietat Intel·lectual); modifica el títol VI, del llibre tercer (Protecció de les mesures tecnològiques i de la informació per a la gestió de drets); modifica el llibre quart en què s'inclouen els articles 163 a 167 actuals, que es passen a ser els articles 199 a 203 (De l'àmbit d'aplicació de la llei); S'incorpora una nova disposició addicional segona (Intercanvi d'informació entre autoritats competents europees); modifica l'apartat 5 de la disposició addicional cinquena; afegeix una disposició final primera (Títol competencial); modifica la denominació de la disposició final única que passa a denominar-se disposició final segona; i afegeix un annex (Contingut de l'informe anual de transparència)

També modifica l'art. 32.2 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol i la disposició final 5a de la Llei 10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.

Incorpora al dret espanyol, la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la gestió col·lectiva dels drets d'autor i drets afins i a la concessió de llicències multiterritorials de drets sobre obres musicals per a la seva utilització en línia en el mercat interior, i la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017, sobre certs usos permesos de determinades obres i altres prestacions protegides per drets d'autor i drets afins en favor de persones cegues, amb discapacitat visual o amb altres dificultats per accedir a textos impresos, i per la qual es modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a l'harmonització de determinats aspectes dels drets d'autor i drets afins als drets d'autor en la societat de la informació.

En els seus aspectes materials, cal destacar la regulació de les llicències multiterritorials per a obres musicals; l'establiment de mesures de control i transparència per a les entitats de gestió; la determinació que les persones cegues o amb discapacitat visual podran accedir a textos impresos sense autorització del titular; i es preveu la modificació (en el termini d'1 any) dels estatuts de les entitats de gestió i aprovació o ratificació del reglament de repartiment de drets recaptats en el termini d'un any.

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302