Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de Llei d'igualtat retributiva entre dones i homes

12/03/2018
Aquesta proposició es troba en tràmit al Congrés dels Diputats. El Ple ha aprovat la presa en consideració i continua la seva tramitació parlamentària. Preveu la seva entrada en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, sens perjudici de posposar l’entrada en vigor dels continguts amb afectació pressupostària a l’exercici pressupostari posterior.

La proposició de llei pretén establir --des d'una perspectiva transversal-- els mecanismes per assegurar la igualtat retributiva entre dones i homes mitjançant la implantació de mecanismes específics entre els quals es troben els que estableix la Recomanació de la Comissió Europea de 7 de març de al 2014.  Aquesta recomanació estableix el deure que els ordenaments incloguin una especificació dels factors rellevants a tenir en compte per avaluar la desigualtat retributiva.

Per això, es modifica el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (arts, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 24 , 28, 29, 35, 37, 42, 64, 69, 85 i 90), així com la Llei 10/1997, de 24 d'abril, sobre drets d'informació i consulta dels treballadors en empreses i grups d'empreses de dimensió comunitària (arts. 18 i 27), el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (arts. 14, 18, 20, 21, 22, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 43 i 69), la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de representació en les Administracions Públiques (art. 9), la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (arts. 77, 96, 148, 149, 154, 155, 165, 177, 179 i 182), la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa (arts. 18, 19, 31, 32, 48, 55, 60, 71, 114, 116 i 119), la Llei 16 / 1983, de 24 d'octubre, de creació de l'organisme autònom Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats (art. 3), la Llei ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social aprovada per Llei 23/2015, de 21 de juliol (art. 32), el Text refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (art. 6 i 7), el Text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (art. 5) , el text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre (art. 64), la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives (arts. 16 i 80).

[INICIATIVES LEGISLATIVES. CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302