Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de Llei per la qual es modifica l'article 34 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Estatut dels Treballadors, per a incloure l'obligació de registrar diàriament i incloent l'horari concret d'entrada i sortida respecte de cada treballador.

02/01/2018
Aquesta proposició es troba en tràmit al Congrés dels Diputats. El Ple ha aprovat la presa en consideració i continua la seva tramitació parlamentàri. La proposició modifica l’art. 4, apartat 2, del Text refós de la Llei d'Estatut dels Treballadors (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre) amb l'addició d'una nova lletra g), desplaçant les lletres actuals, de manera que digui que -en la relació de treball- les treballadores tenen dret: g) A la distribució regular de la seva jornada.

També modifica l'article 34, apartat 1, del Text refós de la Llei d'Estatut dels Treballadors, sobre la jornada de treball, per tal que passi a dir que la durada de la jornada de treball serà la pactada en els convenis col·lectius o contractes de treball. La jornada de cada persona treballadora es registrarà dia a dia. Aquest registre de jornada serà diari i ha d'incloure l'horari concret d'entrada i sortida de cada persona treballadora. L'organització del registre de jornada i l'accés de la persona treballadora a aquest es realitzarà en la forma establerta en els convenis col·lectius d'aplicació. L'empresa conservarà els registres de jornada durant quatre anys i romandrà en el centre de treball a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. La durada màxima de la jornada ordinària de treball serà de quaranta hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual.

També es modifica el Text refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 4 d'agost. (art. 7, sobre infraccions greus) establint a l’apartat 5 la transgressió de les normes relatives a l'obligació de registre de la jornada així com dels límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances, permisos i en general, el temps de treball a què es refereixen els articles 12, 23 i 34 a 38 de l'Estatut dels Treballadors. 

[INICIATIVES LEGISLATIVES. CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302