Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 1/2018, de 6 de març, per la qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques i es modifica el text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol (BOE de 7 de març de 2018)

19/03/2018
Entrada en vigor: 07/03/2018. Aquesta Llei procedeix del R. Decret Llei 10/2017, de 9 de juny. Modifica l'art. 82.2 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, l'apartat 3 de l'art. 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, a la qual també afegeix una disposició final cinquena bis, i l'art. 112 bis del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel R. Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, en els apartats 5 i 7.

Estableix mesures de suport i concessió d'ajudes als titulars de les explotacions agràries situades en els àmbits territorials afectats per la sequera en el present any agrícola, que hagin patit pèrdues de producció bruta en els cultius o en els aprofitaments ramaders de, almenys, un 20% de la producció normal en zones desfavorides, i d'un 30% en les altres zones, de conformitat amb els criteris establerts per la Unió Europea.

Entre d'altres, estableix l'exempció de les exaccions relatives a la disponibilitat d'aigua per als titulars de drets a l'ús d'aigua per a reg en les demarcacions hidrogràfiques afectades segons aquesta llei.

També incrementa el tipus de gravamen corresponent al cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d'energia elèctrica.

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada i els acomiadaments col·lectius que tinguin la seva causa directa en els danys produïts per la sequera tindran la consideració de provinents d'una situació de força major.

Determina l'exempció de l'IBI de naturalesa rústica dels exercicis 2017 i 2018 a les finques de titularitat d'agricultors i ramaders afectats per la sequera de les zones esmentades. La seva compensació envers els ajuntaments, diputacions i comunitats autònomes s'establirà en els pressupostos generals de l'Estat.

Mitjançant R. Decret es podrà declarar l'aplicació de les mesures previstes en aquesta Llei a altres situacions de sequera que, complint els requisits previstos la mateixa, puguin esdevenir-se en qualsevol part del territori nacional al llarg de l'any hidrològic 2017-2018.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302