Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 14 al 20 de desembre de 2017

20/12/2017
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 14 al 20 de desembre de 2017

Dret administratiu

Orden HFP/1227/2017, de 5 de diciembre, por la que se aprueba el pliego de bases que regirán la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. BOE núm. 305  16/12/2017

Real Decreto 1035/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula el establecimiento y cambio de puerto base de los buques pesqueros, y por el que se modifica el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. BOE núm. 305  16/12/2017

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2018. BOE núm. 306  18/12/2017

Orden ESS/1238/2017, de 12 de diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2018. BOE núm. 307  19/12/2017

ORDRE TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018 (Ordre de 12 de desembre, publicada al BOE núm. 307, de 19 de desembre). DOGC núm. 7519  19/12/2017

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4063-2017, contra l'article 3.1, apartats a) i b), i incís de l'article 6, relatiu a les "entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general" de la Llei de la Generalitat de Catalunya 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. DOGC núm. 7516  14/12/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5003-2017, contra la Llei del Parlament de Catalunya 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis. DOGC núm. 7516  14/12/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5284-2017, contra la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. DOGC núm. 7516  14/12/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5333-2017, contra l'article 1 del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 5/2017, d'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places. DOGC núm. 7516  14/12/2017

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5334-2017, contra determinats preceptes de la Llei de la Generalitat de Catalunya 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. DOGC núm. 7516  14/12/2017

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 5240-2017, en relació amb els articles 8.2, lletres b), c), f), g), h), i) (excepte les obligacions dels participants), i j); 22.3; 23.3, paràgraf 2n; 28.1, paràgraf 4t; 32.2, incís final; i la disposició addicional 4a.1 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. DOGC núm. 7516  14/12/2017

Dret fiscal

Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hechos en Madrid el 10 de septiembre de 2015. BOE núm. 304  15/12/2017

 

Dret internacional

Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hechos en Madrid el 10 de septiembre de 2015. BOE núm. 304  15/12/2017

Enmiendas aprobadas en París el 15 de noviembre de 2017 al Anexo I, Listas de sustancias y métodos prohibidos de 2018, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecha en París el 18 de noviembre de 2005. BOE núm. 305  16/12/2017

Dret laboral

Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. BOE núm. 305  16/12/2017

Dret processal

Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. BOE núm. 303  14/12/2017

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat