Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars › Premis, Beques i Subvencions

XIX edició del concurs de narrativa curta Contes d’Advocats (BASES)

18/12/2017
Ampliat el termini de presentació fins al 23 de març de 2018 a la seu de l'ICAB (c/ Mallorca, 283).
XIX edició del concurs de narrativa curta Contes d’Advocats (BASES)

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona convoca la XIX edició del concurs de narració curta Contes d’Advocats, de conformitat amb les bases següents:

1.- Aquest concurs és obert a tots els col·legiats, tant als exercents com als no exercents, els quals s'anomenen autors dels contes.

2.- La temàtica dels contes ha d’estar relacionada obligatòriament amb el dret o amb la justícia o fer referència al nostre àmbit professional.

3.- Els contes han d’ésser originals i inèdits, escrits en català o castellà, amb una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 10 pàgines en lletra Arial 11 i interlineat senzill.  En qualsevol cas, els autors són responsables de la seva autoria i originalitat dels contes presentats a concurs.

4.- Els participants del concurs hauran de presentar dos sobres tancats i segellats.

a) Sobre núm. 1, de caràcter administratiu, el qual ha d’incloure les dades personals dels participants com ara títol del conte; el pseudònim de l’autor; nom i cognoms de l’autor; núm. de col·legiat; adreça postal; telèfon de contacte i si s’escau, adreça de correu electrònic.

b) Sobre núm. 2 el qual ha de contenir l’original del l’obra juntament amb 7 còpies, indicant el títol i signant amb un pseudònim, en cadascuna de les còpies i; una altra còpia en format electrònic o, si es prefereix, es pot substituir la còpia en format informàtic mitjançant la tramesa del conte per correu electrònic a l’adreça cas@icab.cat

5.- Els treballs es poden presentar fins al 23 de març de 2018 a la seu col·legial (Mallorca, 283. 08037 Barcelona), indicant en el sobre XIX Edició del Concurs de narració curta Contes d'Advocats.

6.- Finalitzat el termini per a la presentació dels contes, es procedirà a l’obertura dels sobres i comprovar que aquests reuneixen els requisits, així com tota la documentació sol·licitada.

En el cas de què algun dels sobres no reuneixi els requisits exigits, s’atorgarà un termini de 5 dies hàbils per esmenar els defectes formals existents. Transcorregut l’esmentat termini de 5 dies hàbils, sense que s'haguessin corregit els defectes formals de presentació, s'entén per desistida la sol·licitud de participació realitzada.

Si s’ha presentat la documentació sol·licitada degudament i si s'escau, havent-se esmenat els defectes formals, es procedirà a l’obertura del sobre núm. 2, el qual serà objecte d’examen per part del Jurat.

El Jurat es reunirà a porta tancada, llegirà els contes presentats a concurs i decidirà, mitjançant la voluntat unànime dels seus membres, els tres premiats del concurs.

Aquesta decisió haurà d’ésser comunicada, a efectes informatius, a la Junta de Govern.

7.- S'atorgaran tres premis, patrocinats per diverses entitats, amb la següent dotació econòmica:

• 1r premi: 1.200 €
• 2n premi: 600 €
• 3r premi: 300 €

L'ICAB es reserva el dret de deixar deserts un o més premis en funció de la qualitat dels treballs presentats.

8.- Els autors de les obres premiades i dels accèssits cedeixen a l’ICAB tots els drets d’explotació sobre aquestes obres, incloses les de reproducció (còpia), distribució (posada a disposició del públic en un suport tangible), comunicació pública (posada a disposició del públic sense distribució d’exemplars, inclosa la difusió a Internet) i transformació (creació d’obres derivades) sobre la mencionada obra.

La cessió dels drets d’explotació de les obres premiades suposa la cessió dels drets d’edició d’aquestes obres en format de llibre en els diversos formats existents.

Els autors guardonats s’obliguen a subscriure el contracte o contractes d’edició, de cessió de drets d’explotació sobre les obres premiades, i la resta de documents necessaris per formalitzar les referides cessions.

La participació en aquest concurs implica de forma automàtica la plena i total acceptació, sense reserves, de les presents bases.

9.- Els premis es lliuraran en un acte que tindrà lloc en el decurs de la festivitat de Sant Jordi.

10.- L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona es reserva el dret d'atorgar els accèssits que cregui oportuns així com de declarar deserts els premis en cas que cap dels treballs presentats reuneixi els mèrits suficients.

11.- En cap cas es retornaran l'original o les còpies als concursants.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comunicació (Premsa, Web i Món Jurídic)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5310 F. 93 487 19 38 E. premsa@icab.cat