Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica › Fira Advocacia

Actualitat jurídica del 28 de juny al 4 de juliol de 2018

04/07/2018
Classificat per matèries.
Actualitat jurídica del 28 de juny al 4 de juliol de 2018

Dret administratiu

DECRET LLEI 3/2018, de 26 de juny, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. DOGC núm. 7652  28/06/2018

DECRET 131/2018, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019. DOGC núm. 7652  28/06/2018

DECRET 126/2018, de 26 de juny, pel qual es restableixen les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units d'Amèrica, Itàlia, Suïssa i França. DOGC núm. 7652  28/06/2018

DECRET 129/2018, de 26 de juny, de la traducció i la interpretació jurades. DOGC núm. 7652  28/06/2018

Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. BOE núm. 158  30/06/2018

Real Decreto 695/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria. BOE núm. 158  30/06/2018

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. BOE núm. 161  04/07/2018

Dret constitucional

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1. BOE núm. 156  28/06/2018

Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2. BOE núm. 156  28/06/2018

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 3628-2016, interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (sentència). DOGC núm. 7653  29/06/2018

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5459-2015, interposat pel president del Govern en relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum (sentència). DOGC núm. 7653  29/06/2018

IMPUGNACIÓ de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 492-2018, contra la Resolució del president del Parlament de Catalunya, per la qual es proposa la investidura del Sr. Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a president del Govern de la Generalitat de Catalunya, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 3, de 23 de gener de 2018, i la Resolució del president del Parlament de Catalunya de data 25 de gener de 2018 per la qual es convoca sessió plenària el 30 de gener de 2018, a les 15.00 hores, aquesta darrera exclusivament pel que fa a la inclusió en l'ordre del dia del debat del programa i votació d'investidura del diputat Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 5, de 26 de gener de 2018. DOGC núm. 7653  29/06/2018

Dret laboral

RESOLUCIÓ TSF/1375/2018, de 15 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de preparats alimentaris i productes dietètics de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 79000625011994). DOGC núm. 7652  28/06/2018

Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social. BOE núm. 158  30/06/2018

Real Decreto 697/2018, de 29 de junio, por el que se crea el Grupo de Trabajo para la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y se deroga el Real Decreto 229/2018, de 20 de abril, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Fundación del Teatro Real F.S.P., que pasa a denominarse Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela F.S.P., y se adoptan las disposiciones necesarias para la integración en la Fundación de los medios del Teatro de la Zarzuela, centro de creación artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. BOE núm. 158  30/06/2018

Real Decreto 698/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. BOE núm. 158  30/06/2018

Real Decreto 699/2018, de 29 de junio, por el que se declara Área Marina Protegida el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona. BOE núm. 158  30/06/2018

 

 

 

 

 

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat