Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Projecte de Llei sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals per la qual es trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/25 / UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014

27/01/2017
Entrada en vigor: es preveu als 4 mesos de la seva publicació al BOE, excepte l'article 72.2 (sobre indicis fundats de conductes col·lusòries en el procediment de contractació) que ho farà al mateix temps que la disposició reglamentària a què es refereix el citat article.

Deroga la Llei 31/2007, de 3 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, per la qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2004/17/CE, 92/13/CEE i 2007/66/CE. Incorpora a l'ordenament jurídic la Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE, si tenen lloc per entitats contractants; així com la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió, quan aquests se celebrin per entitats contractants i es refereixin a una o més de les activitats recollides en la Llei (articles 9 a 14)

La llei s'estructura en 126 articles agrupats en un Títol preliminar (que estableix l'objecte de la llei i les definicions que conté), un Títol I (sobre Disposicions generals), un Títol II (que regula la capacitat i classificació dels operadors econòmics), un Títol III (sobre preparació i documentació del contracte), un Títol IV (sobre procediments d'adjudicació dels contractes), un Títol V ( que determina les tècniques de racionalització de la contractació i concursos de projectes), un Títol VI (sobre execució i extinció dels contractes), un Títol VII (que regula la invalidesa, reclamacions i solució extrajudicial de conflictes) i un Títol VIII (que estableix obligacions d'informació i organització administrativa) , 6 Disposicions addicionals, una transitòria, una derogatòria, 6 Finals i 11 annexos

El contingut es centra en la transposició de la nova Directiva 2014/25/UE, la qual, al seu torn, conserva la regulació anterior, referida als sectors i activitats coberts per la mateixa, i fomenta l'ocupació de noves tècniques de contractació, basades fonamentalment en l'ús dels mitjans electrònics i de les comunicacions aplicats als procediments d'adjudicació dels contractes.

A més, s'incorporen les disposicions corresponents als contractes de concessió, contingudes dins de la Directiva 2014/23/UE, quan es donen en els sectors i activitats compresos dins de la present Llei respecte de les entitats que configuren el seu àmbit subjectiu d'aplicació

[INICIATIVES LEGISLATIVES. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302