Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei Orgànica 1/2016, de 31 d’octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE de l'1/11/2016)

07/11/2016
Entrada en vigor: 31/10/2016.

La llei incorpora una nova disposició addicional setena en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que determina les regles per a l'establiment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'Administracions Públiques per part d’un Govern en funcions. Així, si com a conseqüència d'una decisió de la Unió Europea resultés necessari revisar els objectius ja fixats i el Govern estigués en funcions de conformitat amb el que preveu l'article 101.2 de la Constitució, aquest podrà adoptar l'Acord a què fa referència l'apartat 1 de l'article 15 d'aquesta Llei (objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les Administracions Públiques). En aquest cas, aquest Acord no inclourà el límit de despesa no financer del pressupost de l'Estat a què es refereix l'article 30 de la mateixa.

A més, la llei modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats --amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2016--. Aquesta disposició preveu la incidència del Règim econòmic fiscal de les Canàries i de la bonificació per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla en el càlcul dels pagaments fraccionats

D'altra banda, la llei autoritza a Entitat Pública Empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i a Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES), perquè procedeixin a la formalització de diverses garanties

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10025

[NORMATIVA APROVADA. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302