Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 10 al 16 de novembre de 2016

16/11/2016
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 10 al 16 de novembre de 2016

Notícies relacionades

Dret administratiu

DECRET 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l'activitat de mediació. DOGC núm. 7244  10/11/2016

DECRET 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. DOGC núm. 7244  10/11/2016

DECRET 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement. DOGC núm. 7244  10/11/2016

RESOLUCIÓ JUS/2459/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'inscriu al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya el Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l'arquitectura tècnica a Catalunya del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya. DOGC num. 7244  10/11/2016

Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. BOE núm. 274  12/11/2016

Dret constitucional

Recurso de inconstitucionalidad n.º 995-2013, contra los artículos 1 al 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. BOE núm. 273  11/11/2016

Pleno. Sentencia 171/2016, de 6 de octubre de 2016. Conflicto positivo de competencia 2761-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Competencias sobre ordenación general de la economía, medio ambiente y energía: interpretación conforme de los preceptos reglamentarios que atribuyen competencias a la Administración del Estado en función de la potencia de instalaciones térmicas de generación de electricidad (STC 32/2016). BOE núm. 276  15/11/2016

Pleno. Auto 170/2016, de 6 de octubre de 2016. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre, y el Auto 141/2016, de 19 de julio, promovido por el Gobierno de la Nación, en relación con una resolución dictada por el Parlamento de Cataluña. BOE núm. 276  15/11/2016

Dret internacional

Acuerdo entre el Reino de España y Austria sobre ejecución del artículo 83 bis del Convenio de Aviación Civil Internacional, hecho en Viena y Madrid el 27 de junio de 2016. BOE núm. 272  10/11/2016

Acuerdo técnico administrativo en aplicación del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al estatuto de sus fuerzas entre el Ministerio de Defensa de la República Francesa y el Ministerio de Defensa del Reino de España relativo al intercambio de oficiales y cadetes, hecho en Granada el 28 de septiembre de 2016. BOE núm. 275  14/11/2016

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República del Perú. BOE núm. 277  16/11/2016

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat