Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Torn d'Ofici i Assistència al Detingut › Campanya #TurnoOficioSinIVA

Primeres accions fermes de l'Advocacia en relació al canvi de criteri de la Direcció General de Tributs respecte a l'aplicació de l'IVA al Torn d'Ofici

10/02/2017
El passat 30 de gener de 2017 es va fer públic el canvi de criteri de la Direcció General de Tributs respecte de l’aplicació de l’IVA al Torn d’Ofici, modificant el criteri mantingut des de la resolució de la DGT de 17 de juny de 1986 (BOE de 25.6.1986), amb motiu de la sentència dictada pel TJUE de 28 de juliol de 2016.
Primeres accions fermes de l'Advocacia en relació al canvi de criteri de la Direcció General de Tributs respecte a l'aplicació de l'IVA al Torn d'Ofici

Notícies relacionades

De forma immediata l’ICAB, la  resta de col·legis, el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya i el Consejo General de la Abogacía es van pronunciar en contra del canvi de criteri.

Per la seva part, el Ministre de Justícia  i el Conseller de Justícia de la Generalitat van manifestar públicament la predisposició a treballar conjuntament amb l’advocacia, amb la finalitat de  mantenir la no subjecció del Torn d’Ofici respecte de l’IVA.

Ens oposem fermament al canvi de criteri de la DGT  que, al·legant la resolució  del TJUE entén que els imports rebuts per Torn d’Ofici i Justícia Gratuïta són  serveis onerosos,  en tant que són retribuïts per un tercer (Administració Pública competent), sent que, en conseqüència, han de quedar subjectes al tipus general del 21% de l’IVA, que ha de ser repercutit al beneficiari, destinatari de la prestació, i considerant  com a  base imponible la retribució que es percep amb càrrec als fons públics  per la intervenció en el procediment judicial; canvi de criteri que anuncia aplicable amb posterioritat al 26 de gener de 2017.

Aquest canvi de criteri:

  • Denota el gran desconeixement de  la DGT  del servei de Torn d’Ofici i Justícia Gratuïta i la seva realitat,
  • Atenta contra  els pronunciaments de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta que en el seu art. 6 prescriu la gratuïtat, pel ciutadà,  de la defensa i representació,
  • Genera una important situació de inseguretat jurídica entre els professionals adscrits al Torn d’Ofici,
  • Posa en perill el sosteniment econòmic del sistema de justícia gratuïta, si finalment aquest impost ha de ser assumit per les administracions competents, i
  • Menysprea  l’exercici real del dret a la defensa, del que el dret a justícia gratuïta és una manifestació.

En aquest sentit, l’advocacia ha reclamat  i reclamarem que es portin a terme les modificacions legals necessàries, fins aconseguir el manteniment de la no subjecció de les prestacions  del sistema de Justícia Gratuïta, a l’impost sobre el valor afegit.

Avui hem pogut conèixer que ha estat presentada  ja, davant la Mesa del Congrés  dels Diputats, pel Grup Parlamentari Socialista , una proposició no de llei  segons la que es sol·licita que el Congrés aprovi:

“1.- El Congreso de los Diputados muestra su pleno respaldo al Turno de Oficio y al Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, que deben ser dotados de los medios económicos y personales adecuados para su plena vigencia y efectividad.
2.- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo de manera inmediata las actuaciones necesarias para que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita continúen exentos del IVA, manteniendo el criterio consolidado de que las cantidades que se abonan al turno de oficio con cargo a presupuestos generales del Estado no tienen carácter de retribución o compensación, tal y como recoge el artículo 37 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.”

L’ICAB  ha reivindicat sempre i continuarem reivindicant el paper dels advocats de torn d’ofici i  la nostra  contribució en  l’exercici del dret  fonamental a la defensa. Per aquest motiu adoptarem ,  en defensa del Torn d’Ofici i de la Justícia Gratuïta,   les mesures que corresponguin,   treballant conjuntament amb la resta de col·legis, amb el CICAC i  amb el CGAE, per tal d’assolir el manteniment de la no subjecció de la subvenció que s’abona per la prestació d’aquest Servei essencial per a la ciutadania.

Us oferim, a peu d’aquesta noticia,  els documents  i circulars treballats aquests dies en el si del  Consejo General de la Abogacía Española.

Restem a la vostra disposició, demanant-vos que ens comuniqueu qualsevol incidència que pugueu tenir en relació amb aquest tema, per tal de poder actuar conjuntament.

Documents

Contactes