Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

19/12/2016
Aquesta iniciativa és una proposició de llei d’iniciativa legislativa popular. Es troba en tràmit al Parlament de Catalunya i es tramita pel procediment d’urgència

Deroga la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’inserció.

Regula la Renda Garantida de Ciutadania que ha d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i a les famílies o nuclis de convivència que es troben en situació de pobresa. Es configura com un dret subjectiu de totes les persones que compleixin els requisits establerts en aquesta llei, i consisteix en una prestació econòmica de caràcter periòdic no està condicionada a l’obligació de participar en cap tipus d’activitat d’inserció laboral o social, ni a raons de caràcter pressupostari. Té caràcter suplementari de tot tipus d’ingressos i prestacions de caràcter econòmic, raó per la qual en cas d’existir ajuts o prestacions de similar naturalesa també tindran la consideració d’ingressos i hauran de ser objecte de còmput a efectes de determinar aquesta Renda Garantida de Ciutadania.

La proposició regula els requisits que han de complir les persones per tenir dret a la Renda Garantida de Ciutadania, determina el límit d’ingressos individual i per nucli familiar o de convivència (per sota dels quals es tindrà dret a la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania) i el dret a percebre-la ho serà per tot el temps en què s’acrediti la situació de necessitat i el compliment dels requisits establerts a la llei. A més, es regulen les obligacions del titular de la prestació econòmica, la modificació de la seva quantia, la suspensió i l’extinció del dret a percebre la prestació econòmica

La Renda Garantida de Ciutadania es finançarà íntegrament a càrrec del Pressupost de la Generalitat de Catalunya, i es sol·licitarà en les oficines competents de les administracions locals i l’administració de la Generalitat de Catalunya o de les entitats degudament acreditades. L’Administració de la Generalitat de Catalunya serà competent per dictar les resolucions administratives pertinents, tant pel que fa a la aprovació o denegació inicial, com pel que fa a la possible modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania. L’Administració competent ha de dictar resolució expressa denegant o accedint a la sol·licitud en el termini de 30 dies des de la data de la sol·licitud. Si en aquest termini no es dicta resolució expressa s’entendrà estimada la sol·licitud presentada. La Resolució administrativa estimatòria de la sol·licitud o, en el seu cas, el silenci administratiu positiu, tindran efectes des del primer dia del mes en què s’hagi acreditat la manca de recursos econòmics.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302