Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars

Pòlissa de Responsabilitat Civil col·lectiva

13/12/2016
Drets i obligacions en torn a la contractació.
Pòlissa de Responsabilitat Civil col·lectiva

Notícies relacionades

El proper 31 de desembre es produeix el venciment de l’actual pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil que, negociada per l’ICAB per a tot el col·lectiu, cobreix el risc en què es pugui incórrer davant de reclamacions de tercers per errors professionals.

Cal destacar l’obligació de tots els advocats i advocades de tenir aquest tipus d’assegurança, tal com estableix l’article 9 de la Llei 7/2006, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals: “Els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió.”

L’ICAB ofereix aquest servei en compliment del mateix article, que estableix que “els col·legis professionals han d'adoptar les mesures necessàries per a promoure i facilitar el compliment suficient del deure d'assegurança de llurs col·legiats”. De la mateixa manera, també l’article 9 dels Estatuts col·legials preveu com a funció col·legial la de “Garantir que es cobreixin amb una assegurança els riscos de responsabilitat en què es pugui incórrer en l'exercici de la professió, i en el marc del que estableix la normativa vigent”. Així doncs, el col·legiat ha de contractar una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil ja sigui directament, de forma individualitzada, o a través de l’ICAB. En el primer cas, està obligat a acreditar-ho davant del Col·legi mitjançant un certificat emès per la companyia asseguradora que haurà d’acreditar la vigència (data d’efecte i venciment), el límit d’indemnització i que es cobreix, expressament, la responsabilitat civil per a l’exercici professional de l’advocacia.

Val a dir que la pòlissa que pot oferir l’ICAB, a través de IURISEGUR, té una sèrie de valors afegits que cal tenir en compte:

 • Es tracta d’una pòlissa gestionada per un equip d'advocats i advocades, la Comissió d'Intermediació, Responsabilitat i Assegurança Col·legial (CIRAC), que defensen els interessos dels col·legiats davant la companyia asseguradora en cas necessari.
 • La renovació amb CASER elimina els més que probables buits de cobertura (per motius relacionats amb clàusula d’àmbit temporal) derivats d’un canvi de companyia. En aquest darrer cas, per tal de minimitzar (que no eliminar) supòsits no coberts, s’haurà de comunicar a CASER, abans de la data de venciment de l’actual pòlissa, qualsevol fet o circumstància coneguts que poguessin ser objecte de reclamació formal després del venciment.
 • La cobertura negociada per l’ICAB està dissenyada específicament per als advocats i advocades adscrits a l’ICAB. L’amplitud de les cobertures (en especial el seu contingut) és més gran degut a la capacitat de negociació que dóna el col·lectiu. 
 • La contractació col·lectiva permet aconseguir millors condicions econòmiques i tècniques des d’un punt de vista de relació “primes/cobertura/serveis ICAB”. Altres opcions asseguradores parteixen d’una sèrie de condicionants (anys d’exercici com factor agreujant donada la possibilitat de rebre més reclamacions, inexistència de sinistralitat, limitacions per especialitats com laboral, fiscal o concursal) que poden limitar la cobertura, no fer-la efectiva o que sigui més cara.

Si bé fins ara l’ICAB podia incloure, dins dels serveis integrats a la quota, una cobertura bàsica de responsabilitat civil de fins a 40.000 € per a tots els col·legiats exercents, la situació actual del mercat assegurador (caracteritzada per un increment notable de la sinistralitat en responsabilitat civil professional –circumstància que també es dóna amb l’ICAB-, un nombre limitat d’asseguradores, un nou i més dur marc regulador, majors requeriments de solvència i una disminució dels tipus d’interès als mercats financers) ha comportat la no viabilitat d’aquest sistema, al ser necessari l’equilibri tècnic entre indemnitzacions per sinistralitat i primes cobrades per l’asseguradora.

Aquesta circumstància suposa, en paral·lel, una proposta de reducció de quotes a partir del gener de 2017 i que es pot consultar a la Convocatòria d’Assemblea General.

La situació exposada implica que, a partir del proper mes de gener, l’obtenció d’aquest servei tingui un cost per al col·legiat que serà diferent en funció de la modalitat triada:

 • Primera Capa o Bàsica: Amb un límit d’indemnització per sinistre i any de 50.000 €  i una franquícia de 900 € per sinistre. Prima anual: 99,25 €. Aquest preu es mantindrà l’any 2017 i el 2018. Aquesta serà l’opció triada per defecte en cas de no rebre instruccions en sentit contrari per part dels col·legiats que actualment es trobaven en la primera capa inclosa a la quota col·legial.
 • Segona Capa o Professional: Amb un límit d’indemnització total acumulat de 500.000 €, que inclou el límit de la Primera Capa o Bàsica de 50.000 € més 450.000 € addicionals de la Segona Capa o Professional i amb tres opcions de franquícia sobre la pòlissa de Primera Capa o Bàsica, de les que dependrà l’import de la prima.
 • Franquícia de 900 € en la Primera Capa o Bàsica. La prima total (per tant ja inclosa la part que correspon a primera capa) serà de 425,13 € per l’any 2017 i 483,51 € per l’any 2018. Aquesta serà l’opció triada per defecte en cas de no rebre instruccions en sentit contrari per part dels col·legiats que actualment tinguin contractada una segona capa.
 • Franquícia de 2.000 € en la Primera Capa o Bàsica. La prima total serà  de 401,78 € per l’any 2017 i 452,75 € per l’any 2018.
 • Franquícia de 3.000 € en la Primera Capa o Bàsica. La prima total serà de 369,93 € per l’any 2017 i de 417,70 € per l’any 2018.
 • Altres capes superiors o Premium: Es possibilita la contractació de diferents límits d’indemnització addicionals per sobre dels 500.000 € de la Primera i la Segona Capa.

ALTRES COBERTURES EN EXCÉS DE 500.000 €. LÍMIT INDEMNITZACIÓ PER ANY I SINISTRE. PRIMES ADDICIONALS

250.000 € EN EXCÉS DE 500.000 €
 
Any 2017    191,03 €
Any 2018    204,40 €

500.000 € EN EXCÉS DE 500.000 € 
 
Any 2017    258,07 €
Any 2018    276,14 €

1.000.000 € EN EXCÉS DE 500.000 €
 
Any 2017    360,61 €
Any 2018    378,64 €

1.500.000 € EN EXCÉS DE 500.000 €
 
Any 2017    438,75 €
Any 2018    460,68 €

2.000.000€  EN EXCÉS DE 500.000 €
 
Any 2017    512,64 €
Any 2018    548,52 €

3.000.000 €  EN EXCÉS DE 500.000 €
 
Any 2017    783,63 €
Any 2018    838,48 €

El pagament de les primes de la pòlissa Bàsica (Primera Capa) i Professional (Segona Capa) serà fraccionat en dos rebuts semestrals. D’altra banda, l’elecció que es faci per al 2017 no obliga a escollir la mateixa per al 2018.

Així mateix, aquells que, sense haver exercit amb anterioritat, es col·legien per primer cop a l’ICAB durant l’any natural de la seva incorporació gaudiran gratuïtament de la pòlissa Bàsica o de Primera Capa i tindran una bonificació del 50% durant el segon any natural.

Sabem que el preu de la prima i la seva relació amb els límits indemnitzatoris són qüestions sensibles, però considerem que el més important d’una pòlissa col·lectiva és el seu condicionat. Valorats tots aquests elements (condicions, límits indemnitzatoris i preu de la prima), i després d’analitzar totes les propostes del mercat  per a una pòlissa col·lectiva, estimem que l’actual proposta és la millor per al nostre col·lectiu.

Per això, en el supòsit de voler contractar-la externament és molt important comprovar que el condicionat reuneix unes condicions mínimes de cobertura adequades a les necessitats del professional, en especial les relatives a la continuïtat de la cobertura (àmbit) temporal. Es poden descarregar les condicions de la pòlissa col·lectiva a  Solucions professionals.

Tant l’elecció de les diferents opcions de cobertura com la possibilitat de canvis o baixa s’hauran de fer efectives abans del proper 16 de desembre de 2016.

Cal recordar que l’ICAB i IURISEGUR estan a la vostra disposició al Servei d’Atenció al Col·legiat, trucant al telèfon 93 601 12 18 (de dilluns a dijous de 9.00 a 20.00 hores i divendres de 9.00 a 15.00 hores) o dirigint un correu electrònic a rcivil@icab.cat. A la mateixa web teniu un apartat de Preguntes més freqüents (FAQ’s) que podrà resoldre molts dubtes especialment sobre situacions particulars depenent de la modalitat en la que s’estigui exercint.

Contactes

  • Departaments i Comissions de l'ICAB  
  Servei d'Atenció Col·legial (SAC)
  Mallorca, 283 - Planta 0
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  De dilluns a dijous de 9 a 20 h / Divendres de 9 a 15 h - Horari d’agost: de dilluns a divendres de 9 a 15 h. T. 93 601 12 12 - EXT. 5324 F. 93 487 65 03 E. sac@icab.cat