Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

17/01/2017
Aquesta iniciativa legislativa es troba en tràmit al Parlament de Catalunya. S’ha previst la seva entrada en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

La proposició crea l’impost sobre els actius no productius, que té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests o que haurien de formar part de l’actiu de les persones jurídiques i de societats civils amb objecte mercantil, atès que la seva tinença contravé la funció social de la propietat i interfereix negativament en l’assignació eficient dels recursos, en el progrés social i econòmic i en la distribució equitativa de la renda

Es preveu que constituirà el fet imposable del tribut la tinença, per part de persones jurídiques i societats civils amb objecte mercantil, en la data de la meritació de l’impost, dels següents actius, quan no siguin productius i estiguin situats a Catalunya: béns immobles; vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cavalls; embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més; aeronaus. Es determina en quins casos s’ha d’entendre que  aquests béns no són productius.

Restarien exempts de l’impost: les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic; les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els Organismes Internacionals amb seu a Catalunya; els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de forma exclusiva, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

Per al càlcul de la base liquidable, s’estableix un mínim exempt de 500.000 euros. En el cas que la base imposable no incorpori cap bé immoble el mínim exempt s’estableix en 100.000 euros

Es preveu la quota íntegra a aplicar a la base liquidable, mitjançant la corresponent escala.

Es determina que l’impost es meritarà el 30 de juny de cada any.

Per altra banda, es regula la gestió i liquidació del tribut i el règim sancionador que resultarà aplicable.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes