Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Titulars

L'Administració Electrònica ja és aquí

03/10/2016
Ahir van entrar en vigor les lleis estatals 39 i 40/2015, que regulen, respectivament, les relacions entre les administracions públiques i els ciutadans i el funcionament intern de les diferents administracions públiques i la resta del Sector Públic.
L'Administració Electrònica ja és aquí

Les principals novetats, es que s'introdueix el dissabte també com a dia inhàbil amb la finalitat d'unificar els criteris dels terminis administratius amb els que estableix la via judicial i que els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació obligatòria (els advocats/des), estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

Entrada en vigor:

Com hem indicat anteriorment, les esmentades lleis van entrar en vigor ahir, 2 d'octubre de 2016, suposant la derogació en aquesta data de la Llei 30/1992 i la Llei 11/2007.

No obstant això, aspectes com el registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes als dos anys de l'entrada en vigor, és a dir, el 2 de octubre de 2018.

Algunes novetats de la normativa:

1.- Identificació i signatura dels interessats:

Les administracions públiques estan obligades a verificar la identitat dels interessats en el procediment administratiu segons les dades que constin en els documents identificatius o mitjançant identificació electrònica.

Al costat de la identificació es requerirà a més la signatura dels interessats per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions o renunciar a drets.

2.- Relacions electròniques obligatòries entre les administracions públiques i les persones jurídiques, sent opcional per a les persones físiques:

Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, els que representin a un obligat i els empleats públics estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

D'altra banda, l'obligatorietat de les persones jurídiques de relacionar-se amb les administracions per mitjans electrònics no és d'aplicabilitat a les persones físiques, les quals podran optar per relacionar-se amb les administracions per mitjans electrònics o per mitjans tradicionals.

3.- Notificacions:

Les notificacions seran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via, i s'han de fer mitjançant compareixença a la seu electrònica de l'Administració o organisme actuant, a través de l'adreça electrònica habilitada única o mitjançant tots dos sistemes, segons disposi cada administració o organisme. Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran practicades en el moment en què es produeixi l'accés al seu contingut.

Totes les notificacions que es practiquin en paper hauran de ser posades a disposició de l'interessat a la seu electrònica de l'Administració o organisme actuant perquè pugui accedir al contingut de les mateixes de manera voluntària.

4.- Terminis:

Una altra de les novetats introduïdes per la nova normativa té a veure amb els terminis, introduint-se els terminis per hores, comptant d'hora en hora i de minut en minut des de l'hora i minut en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti i no podran tenir una durada superior a vint-i-quatre hores, en aquest cas s'han d'expressar en dies.

S'introdueix el dissabte també com a dia inhàbil amb la finalitat d'unificar els criteris dels terminis administratius amb els que estableix la via judicial.

Llei  39/2015:

Llei 40/2015:

Informació addicional:

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia ha editat electrònicament un nou número de la col·lecció DOCS que recull el text en català d’ambdues normes, així com altres documents, com ara els dictàmens emesos pel Consell d’Estat i el Consell de Garanties Estatutàries que resulten rellevants als efectes de la interpretació i l’aplicació de les noves lleis.

Us adjuntem l’enllaç corresponent:

Barcelona, 3 d’octubre de 2016.

Contactes