Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

26/09/2016
Aquest projecte de Llei es troba en tràmit al Parlament. Es tramita pel procediment d’urgència. S’ha previst l’entrada en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El projecte ha previst que l’entrada en vigor de la llei serà en el termini de tres mesos des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del títol V del llibre segon, sobre règim econòmic financer del sistema portuari, que entrarà en vigor l’1 de gener de l’any següent.

Deroga expressament, a la seva entrada en vigor: a) La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya. b) La Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i fluvials. c) L’article 22 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Financeres de la Generalitat de Catalunya. d) Els arts. 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.21 i 25.22 del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Taxes i Preus Públics de la Generalitat de Catalunya. e) El Text articulat de les taxes aplicables aprovat pel Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost.

La llei conté 246 articles, que s’estructuren en quatre llibres. El llibre I relatiu a les disposicions generals, conté el concepte de sistema portuari, configurat per totes les infraestructures portuàries situades en el territori de Catalunya i els serveis i activitats regulats a la llei, en tant que prestacions que s’ofereixen al públic per satisfer les operacions i les necessitats marítimes i portuàries. L’àmbit d’aplicació de la llei es completa amb la referència als serveis de transport en aigües marítimes i continentals prestats a títol onerós mitjançant embarcacions dotades de mitjans mecànics de propulsió, que transcorri íntegrament per Catalunya. A més, els ports esportius s’identifiquen per categories, d’acord amb el nivell i la qualitat de les seves instal·lacions i dels serveis que ofereixen.

El llibre II configura els diferents aspectes del sistema portuari: enunciat d’acord amb els cinc títols en els que s’estructura, tracta de la planificació, l’ordenació i la construcció, de l’organització administrativa portuària de la Generalitat, del règim demanial i contractual, dels serveis en el sistema portuari i, finalment, del règim econòmic financer del sistema portuari. El llibre III conté la regulació dels serveis de transport de persones, el seu règim de prestació i els requisits de prestació mitjançat un sistema de comunicacions prèvies. El llibre IV s’ocupa del règim de policia portuària amb la finalitat de garantir l’adequat desenvolupament de les operacions portuàries i la seguretat dels espais portuaris.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302