Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Torn d'Ofici i Assistència al Detingut

Prova pilot per al foment del català a l'Administració de Justícia 2017

01/02/2017
El Departament de Justícia, a l’emparament de la normativa vigent i contemplada a l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, pel que el català és la llengua pròpia i oficial de Catalunya, art. 50 del mateix text legal, que imposa als poders públics l’obligació de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement del català i art. 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística que indica que el Govern de la Generalitat i els col·legis professionals han de fomentar l’ús del català en les activitats professionals, ha volgut la formalització d’un conveni, amb data 27 de desembre de 2016, amb el CICAC, amb la finalitat de foment del català, en ser conscients de:
Prova pilot per al foment del català a l'Administració de Justícia 2017
  • que l’ús de la llengua catalana a l’àmbit processal  és minoritari i no guarda relació amb el seu ús social,  
  • que el percentatge  de l’ús de la llengua catalana a l’Administració de Justícia es troba situació de descens per desè any consecutiu, sent que el 2015 va caure fins al 8,4% .
  • L’existència d’una recomanació del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, en relació amb l’aplicació de la Carta Europea per a les Llengües Regionals o Minoritàries suggerint  que “s’intensifiquin les mesures pràctiques destinades a garantir l’adequada presència de les llengües cooficials a l’Administració de l’Estat”.

En aquest sentit el conveni preveu la realització d’un programa  específic, amb el caràcter de  prova pilot  d’un any de durada,  amb advocats i advocades  adscrits al servei de torn d’ofici i justícia gratuïta, que voluntàriament podran inscriure’s al programa.

Aquesta adscripció voluntària  implicarà per a l’advocat o advocada  el compromís d'informar als seus clients sobre els seus drets lingüístics  en el procediment judicial i portar a terme les actuacions necessàries perquè es respecti l’opció lingüística triada pel ciutadà, portant a terme les actuacions que corresponguin a cada cas per permetre l’ús normalitzat del català quan així es demani pel client.

L’actuació de l’advocat comportarà, en cas de fer-se en català, com a mesura de foment del seu ús, la percepció d’un complement econòmic de 14 euros  per la presentació de determinats escrits redactats en llengua catalana coincidents amb els mòduls establerts en el conveni, escrits que hauran de ser presentats al Col·legi, adjuntats a la justificació de l’actuació de torn d’ofici.

Podeu consultar els escrits concrets que implicaran la percepció de la quantia prevista.

Les quantitats es rebran trimestralment en funció del nombre d’actuacions realitzades en català durant el període.

Per participar en el programa, els advocats i advocades de torn d’ofici han d’enviar un correu electrònic a l’adreça del CICAC serveilinguistic@cicac.cat, indicant en el mateix  el nom, cognoms,  Col·legi al que es pertany i número de col·legiat i manifestant que es vol l’adhesió voluntària al Pla Pilot de foment de l’ús del català.

El termini d’inscripció i participació serà obert durant tota la vigència de la prova pilot i els advocats i advocades es podran donar d’alta o baixa quan ho considerin, prèvia comunicació al mateix correu electrònic.

L’ICAB posa a disposició dels advocats i advocades eines  lingüístiques per facilitar-ne  el compliment de les obligacions derivades de l’adscripció voluntària al programa pilot Català a la justícia.

També  disposes d’eines i recursos lingüístics a la pàgina web del CICAC: http://www.cicac.cat/arees/llengua

Documents

Contactes