Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

27/01/2017
Entrada en vigor: es preveu als 4 mesos de la publicació al BOE. No obstant això, la lletra a) de l'apartat 4 de l'article 157 (sobre inscripció de licitacions per procediment simplificat en determinats Registres oficials) i la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 32 (sobre la consideració de mitjà propi personificat en els encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats) ho faran als deu mesos de la publicació.

A més, la prohibició de contractar que estableix l'article 71.1.d), pel que fa a l'incompliment de la quota de reserva per a persones amb discapacitat i el tercer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 148 (sobre indicis fundats de conductes col·lusòries en el procediment de contractació) entraran en vigor en el moment en què ho faci la disposició reglamentària a què es refereixen els articles esmentats.

Deroga el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i incorpora a l'ordenament jurídic la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE; així com la Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.

La llei s'estructura en 340 articles, agrupats en un Títol preliminar (sobre Disposicions generals en la matèria), un Llibre I (que regula la configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes), un Llibre II (relatiu a la preparació dels contractes administratius, la selecció del contractista i l'adjudicació d'aquests contractes, així com els efectes, compliment i extinció d'aquests contractes), un Llibre III (sobre els contractes d'altres ens del sector públic, i un Llibre IV (sobre organització administrativa per a la gestió de la contractació). A més conté 40 Disposicions addicionals, 5 transitòries, una derogatòria, 7 Finals i 5 annexos.

La llei pretén aconseguir una major transparència en la contractació pública, aconseguir una millor relació qualitat-preu, introduint noves consideracions en la contractació pública, de manera que els òrgans de contractació puguin donar prioritat a la qualitat, consideracions mediambientals, aspectes socials o la innovació , sense oblidar el preu ni els costos del cicle de vida de l'objecte de la licitació.

També pretén simplificar els tràmits de la contractació que regula.

[INICIATIVES LEGISLATIVES. LLEIS DE LES CORTS GENERALS]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302