Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE del 13 de juny de 2015)

05/09/2016
Entrada en vigor: 14/06/2015. Modifica la LOFCA, per garantir l'adequat finançament dels serveis socials. Incorpora com a part del principi de sostenibilitat financera la prudència financera, de manera que les operacions financeres s'han de sotmetre a condicions que permetran reduir costos financers i mitigar riscos.

També modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, per adaptar la disposició addicional primera, a la nova configuració dels mecanismes addicionals de finançament de les comunitats autònomes, més àmplia i ambiciosa, així com es recull també entre les mesures automàtiques de prevenció i de correcció, la reducció del risc i cost assumit en la concessió d'avals, reavals i qualsevol altra classe de garanties per afermar operacions de crèdit de persones físiques i jurídiques, públiques o privades.

D'altra banda, modifica la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat (arts. 106-116) sobre transparència i sostenibilitat de la despesa sanitària, a més d'incorporar una disposició transitòria sisena, sobre remissió d'informació i publicació de la despesa farmacèutic i de la despesa en productes sanitaris no farmacèutics de les Comunitats autònomes, i una disposició final setzena, sobre habilitació normativa per modificar el prevst en els articles 107 a 110 sobre la delimitació de la despesa farmacèutica.

També modifica l'apartat cinquè de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; l'article 49 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social; l'apartat tercer de l'article 8 quinquies de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut; la disposició addicional novena de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, sobre societats mercantils i altres ens controlats pel sector públic; els articles 4, 6, 9, 12 i la disposició addicional sisena de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Finalment, reordena l'activitat de Loteries i Apostes de l'Estat, amb efectes des del 3 de desembre de 2010.

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302