Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca

Curs d'especializació en Dret Ambiental

01/09/2016
Inscripcions obertes. El curs tindrà lloc del 4 al 20 d'octubre a la seu del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).
Curs d'especializació en Dret Ambiental

El Dret ambiental ha experimentat, a les últimes dècades, un creixement excepcional que l’ha convertit en un element transversal i vertebrador de tots els àmbits de l’activitat humana susceptibles d’afectar el nostre entorn.

En plena expansió d’aquest Dret ambiental, es va aprovar la Directiva 96/61/CE, de prevenció i control integrats de la contaminació que va introduir un concepte integrador de la manera de fer front als impactes ambientals generats per les activitats i que va suposar l’obligació d’obtenir un permís escrit per tal de desenvolupar-les.

Catalunya va ser pionera en l’aprovació d’una Llei inspirada en la Directiva 96/61/CE, de prevenció i control integrats de la contaminació, concretament la Llei 3/1998, d’intervenció ambiental de l’Administració ambiental.

Posteriorment es va aprovar per part de l’Estat espanyol la Llei 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació que incorporava l’esmentada Directiva a l’ordenament jurídic estatal. Va ser en aquell moment que es va fer palesa a Catalunya la necessitat d’adequar la normativa sobre règim d’intervenció integral de l’Administració ambiental de la Llei 3/1998 a la Llei 16/2002. Era també un bon moment per harmonitzar el règim d’intervenció administrativa a Catalunya amb les prescripcions del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’avaluació d’impacte ambiental i la Llei 27/2006 que regula el dret d’accés a la informació en matèria ambiental.

Fou així com al mes de desembre de l’any 2009, s’aprovà la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (“LPCAA”) que configura, a dia d’avui, el règim jurídic d’intervenció administrativa aplicable a les diferents activitats en funció del seu grau d’incidència ambiental. La LPCAA va entrar en vigor al mes d’agost de 2010.

Els objectius fonamentals de la LPCAA eren racionalitzar i simplificar els tràmits dissenyats per la Llei 3/1998, superar les dificultats que des del punt de vista pràctic comportava la seva aplicació i regular exclusivament aspectes ambientals, deixant de banda problemàtiques com les associades a la prevenció en matèria d’incendis.

La PCAA ha estat modificada en tres ocasions com a conseqüència de la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica; de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, administratives i financeres i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics i, finalment amb la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic.

Transcorreguts 6 anys des de l’entrada en vigor de la LPCAA s’ha fet necessària una nova adaptació dels seus preceptes, aquesta vegada per fer-la acord amb la normativa que incorpora la Directiva 2010/75/CE, d’emissions industrials a l’ordenament jurídic espanyol, en concret la Llei 5/2013 de modificació de la Llei 16/2002 i del Reial Decret 815/2013, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002.

El curs aspira a exposar l’aplicació i interpretació de tot aquest cos normatiu identificant les seves problemàtiques pràctiques i les incerteses que el dia a dia del règim d’intervenció administrativa ha vingut posant de manifest.

L’objectiu d’aquest curs és oferir una visió pràctica del règim d’intervenció administrativa i de l’avaluació d’impacte ambiental de les activitats amb potencial impacte en el medi que les acull, així com de determinats aspectes claus de l’aplicació de tot aquest cos normatiu incloent, a títol enunciatiu, els següents:

  • Règim d’Autorització Ambiental Integrada estatal i català, tant en el que respecta el seu atorgament com a les seves modificacions (substancials o no substancials).
  • El cessament d’activitats, des del punt de vista de la protecció del sòl i de les aigües subterrànies. L’informe base de la qualitat del sòl i el seu abast.
  • Règim de llicència ambiental i de comunicació ambiental a Catalunya.
  • Aplicació de les Millors Tecnologies Disponibles, sobre tot pel que respecta a la fixació i exigibilitat dels valors límits d’emissió.
  • Els controls dels títols autoritzatoris i la seva integració en el Pla d’Inspeccions Ambientals.
  • El procediment d’avaluació d’impacte ambiental.
  • La intervenció d’organismes estatals que hagin d’emetre informes en el marc del procediment d’Autorització Ambiental (o en el marc de les seves modificacions, revisions, etc.).
  • Les funcions, competències i estatut de les entitats col·laboradores de l’Administració; i
  • Els processos d’auditoria i certificació ambiental.

L’equip de professors al càrrec de les diferents classes té un ampli coneixement de la normativa objecte del present curso, així com una provada i dilatada experiència en l’aplicació d’aquest cos normatiu, garantint una visió tant acadèmica com pràctica.

Per a més informació i inscripcions, clica aquí

Contactes