Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè (DOGC del 16 de febrer de 2017)

06/03/2017
Entrada en vigor: 01.01.2018.

Tot i així, l’1 de març de 2017 entren en vigor l'apartat 1 de la disposició final segona,  (que afegeix un nou apartat 4 a l’article 211-3, sobre la necessitat que l’autoritat judicial es pronunciï sobre la capacitat per a exercir el dret de sufragi quan declari la modificació de la capacitat d’una persona), l'apartat 11 de la disposició final quarta (que modifica Article 461-12. Delació i interpel·lació al cridat), i la disposició final sisena (sobre l’aplicació de l'article 565-11.5 a tots els censos, qualsevol que en sigui la data de constitució, establint que el còmput del termini s'inicia en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei), que entren en vigor l'1 de març de 2017.

En matèria d’obligacions i contractes, es passa a regular el contracte de compravenda (inclosa la compravenda de consum i una regulació de les arres, així com una regulació unitària dels remeis del comprador i venedor, sense distingir entre l'incompliment en general i el derivat dels vicis materials i jurídics del bé --sanejament--, tot diferenciant la venda injusta o per lesió en més de la meitat del valor de mercat, i una regulació pròpia de la condició resolutòria inscrita). A més, es regula –entre d’altres contractes-- el mandat, l'arrendament rústic, el violari i el censal.

La llei també modifica diversos aspectes dels altres Llibres del Codi en matèries com el complement de capacitat del menor emancipat (que el pot també atorgar el convivent major en parella estable), substituint la separació judicial per la legal en matèria d'aixovar domèstic i any de viduïtat, així com en la ineficàcia sobrevinguda de les disposicions “mortis causa” per crisi matrimonial o de convivència. S’adapta el contingut del Codi a la Llei de Jurisdicció Voluntària, introduint la competència atorgada a notaris o lletrats de l'Administració de Justícia, on escau. Es regula la adveració i protocol·lització del testament hològraf davant notari i la “interpellatio in iure” davant notari; i es regula la cessió del crèdit o préstec hipotecari, exigint notificació fefaent al deutor i al titular registral del bé, declarant nul·la la renúncia del deutor a la notificació

[INICIATIVES LEGISLATIVES. LLEIS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302