Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 14-20 de març de 2013

21/03/2013
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica 14-20 de març de 2013
Dret administratiu

Orden ECC/402/2013, de 12 de marzo, por la que se publican los Estatutos provisionales del Consejo General de Economistas. BOE núm. 63  14/03/2013

Orden SSI/414/2013, de 7 de marzo, por la que se convoca el proceso selectivo para la designación de vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios. BOE núm 64 15/03/2013

Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. BOCG Congreso de los Diputados. X Legislatura. Serie A: Proyectos de Ley  núm. 42-1  15/03/2013

Orden PRE/421/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, en relación con la prueba de aptitud que deben realizar los abogados y procuradores nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea y de los Estados parte del Espacio Económico Europeo para acreditar un conocimiento preciso del derecho positivo español. BOE núm. 66  18/03/2013

Dret civil i mercantil

Sentència TJUE 14.03.2013. Assumpte C-415/11 D

“Directiva 93/13/CEE – Contratos celebrados con consumidores - Contrato de préstamo hipotecario – Procedimiento de ejecución hipotecaria – Facultades del juez nacional que conozca del proceso declarativo – Cláusulas abusivas – Criterios de apreciación”  14/03/2013

Dret constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2521-2002, interposat pel president del Govern en relació amb l'article 20.1 de la Llei del Parlament de Catalunya 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (sentència). DOGC núm. 6338  19/03/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 3726-2007, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l'educació secundària obligatòria (sentència). DOGC núm. 6338  19/03/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 3727-2007, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (sentència). DOGC núm. 6338  19/03/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 5280-2004, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya respecte de l'Ordre JUS/1133/2004, de 5 d'abril, per la qual es convoquen, per a la provisió pel sistema de lliure designació i per al cos de secretaris judicials, els llocs de treball de secretaris de Govern del Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia i ciutats de Ceuta i Melilla (sentència). DOGC núm. 6338  19/03/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 6326-2003, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 830/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableixen els ensenyaments comuns de l'educació primària (sentència). DOGC núm. 6338  19/03/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 7625-2006, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb l'Ordre TAS/892/2006, de 23 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoca la concessió de subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l'assignació tributària de l'impost sobre la renda de les persones físiques (sentència). DOGC núm. 6338  19/03/2013

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 9077-2008, plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb l'Ordre TIN/2158/2008, de 18 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a entitats locals per al desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració d'immigrants, i la Resolució d'11 d'agost de 2008, de la Direcció General d'Integració dels Immigrants, per la qual es convoca la concessió de subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques per al desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració d'immigrants (sentència). DOGC núm. 6338  19/03/2013

Dret fiscal

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. BOE núm. 64  15/03/2013

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. BOE núm. 64  15/03/2013

Corrección de errores del Decreto-ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fiscal que afectan al impuesto sobre el patrimonio. BOE núm. 67  19/03/2013

Dret laboral i de la seguretat social

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2012 y las provisionales para el año 2013 del Convenio colectivo estatal de la industria de elaboradores del arroz. BOE núm. 63  14/03/2013

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas del año 2012 del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. BOE núm. 63  14/03/2013

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2012 del Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados. BOE núm. 64  15/03/2013

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. BOE núm. 65  16/03/2013

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2012 del Convenio colectivo de la industria azucarera. BOE núm. 66  18/03/2013

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2012 del Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y sémolas. BOE núm. 66  18/03/2013

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el 2012 y las provisionales para el 2013 del Convenio colectivo estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. BOE núm. 66  18/03/2013

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. BOE núm. 68  20/03/2013

Dret Processal

Orden PRE/421/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, en relación con la prueba de aptitud que deben realizar los abogados y procuradores nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea y de los Estados parte del Espacio Económico Europeo para acreditar un conocimiento preciso del derecho positivo español. BOE núm. 66  18/03/2013

Sentència TJUE 14.03.2013. Assumpte C-415/11 D

“Directiva 93/13/CEE – Contratos celebrados con consumidores - Contrato de préstamo hipotecario – Procedimiento de ejecución hipotecaria – Facultades del juez nacional que conozca del proceso declarativo – Cláusulas abusivas – Criterios de apreciación”  14/03/2013

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Departament de Biblioteca (Direcció)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat