Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat jurídica 9-15 d'octubre de 2008

15/10/2008
Classificada per matèries

Dret administratiu

 

Orden EHA/2816/2008, de 1 de octubre, de modificación de la Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. BOE núm. 244, 9/10/2008. Entrada en vigor: 10/10/2008

 

Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros. BOE núm. 248, 14/10/2008

 

Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro. BOE núm. 248, 14/10/2008

 

ORDRE JUS/431/2008, de 22 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per a la realització de projectes de recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. DOGC núm. 5231, 8/10/2008

 

Referència del Consell dels Diputats, Sessió10-10-2008:

 

Proyecto de Ley de control de precursores de drogas. A- 10-1

Referència Consell de Ministres. Sessió 10-10-2008:

 

ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional contra la Pena de Muerte.

ACUERDO por el que se toma conocimiento del Informe anual de Progreso correspondiente a 2008 del Programa Nacional de Reformas de España y se dispone su remisión a la Comisión Europea.

Dret civil i mercantil

 

Real Decreto 1642/2008, de 10 de octubre, por el que se fijan los importes garantizados a que se refiere el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores. BOE núm. 246, 11/10/2008

 

Referència Consell de Ministres. Sessió 10-10-2008:

 

INFORME sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros privados aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de procedimientos y criterios de evaluación cautelar de las adquisiciones e incrementos de participaciones en entidades aseguradoras, y la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

Dret laboral i de la seguretat social

 

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Ceuta sobre atención a menores extranjeros no acompañados. BOE núm. 246, 11/10/2008

 

Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla, sobre atención a menores extranjeros no acompañados. BOE núm. 246, 11/10/2008

 

Resolución de 2 de octubre de 2008, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen. BOE núm. 248, 14/10/2008

 

Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección. BOE núm. 244, 9/10/2008

 

RESOLUCIÓ TRE/3007/2008, de 17 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la província de Barcelona per als anys 2008 i 2009 (codi de conveni núm. 0801815). DOGC núm. 5236, 15/10/2008