Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 21 d'agost al 3 de setembre de 2008

03/09/2008
Classificada per matèries

Dret administratiu


Real Decreto 1430/2008, de 29 de agosto, por el que se modifica la disposición final única del Real Decreto 64/2008, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. BOE núm. 210, 30/08/2008. Entrada en vigor: 30/08/2008
 

 

DECRET 171/2008, de 26 d'agost, pel qual es modifica el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges i s'estableix la seva entrada en vigor. DOGC núm. 5204, 28/08/2008
 

 

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica. DOGC núm. 5206, 01/09/2008
 

 

Referència de Sessions Consell de Ministres. Sessió 14/08/2008:

 

ACUERDO sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

 

Plan de Reducción de Cargas Administrativas y Mejora de la Regulación.


Dret Civil i mercantil

 

 

REAL DECRETO por el que se modifican determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial

 


EDICTE d'11 d'agost de 2008, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei del Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. DOGC núm. 5208, 3/09/2008

 

Text de l’avantprojecte

 

Referència de Sessions Consell de Ministres. Sessió 29/08/2008:

 

INFORME sobre el anteproyecto de Ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

 

 

Dret Fiscal

 

DECRET 165/2008, de 26 d'agost, pel qual es modifica el Decret 216/2004, de 2 de març, pel qual es regula la utilització de mitjans telemàtics en la gestió tributària i en el pagament dels ingressos de caràcter públic a percebre per la hisenda de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5204, 28/08/2008

 

 


Dret internacional

Referència Diario Oficial de la Unión Europea, 15/08/2008:

 

DECISIÓN MARCO 2008/675/JAI DEL CONSEJO de 24 de julio de 2008 relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal

 


Dret laboral i de la seguretat social

 

Resolución de 7 agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación del mismo. BOE núm. 203, 22/08/2008

 

RESOLUCIÓ TRE/2602/2008, d'1 de juliol, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de la fruita seca de la província de Tarragona per a l'any 2008 (codi de conveni núm. 4300515). DOGC núm. 5199, 21/08/2008

 

RESOLUCIÓ TRE/2606/2008, de 22 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de majoristes de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona per a l'any 2008 (codi de conveni núm. 0802875). DOGC núm. 5199, 21/08/2008

 

RESOLUCIÓ TRE/2620/2008, de 4 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les empreses de captació, elevació, conducció, tractament, distribució i depuració d'aigües de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801535). DOGC núm. 5201, 25/08/2008

 

RESOLUCIÓ TRE/2624/2008, de 28 de juliol, per la qual s'ordenen la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial per a l'any 2008 del conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona (codi de conveni núm. 1700585). DOGC núm. 5201, 25/08/2008

 

RESOLUCIÓ TRE/2631/2008, de 10 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona per als anys 2008 i 2009 (codi de conveni núm. 0801025). DOGC núm. 5204, 28/08/2008

 

RESOLUCIÓ TRE/2655/2008, de 25 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les resolucions de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu dels centres sociosanitaris i/o de salut mental de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut per als anys 2007 i 2008 (codi de conveni núm. 7902625). DOGC núm. 5206, 01/09/2008