Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies › Formació / Biblioteca › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica 21-27 gener de 2010

27/01/2010
Classificada per matèries.

Dret administratiu

 

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. DOGC núm. 5537, pàg. 97667, de 31.12.2009). DOGC núm. 5553, 26/01/2010

 

Orden PRE/52/2010, de 21 de enero, por la que se modifican los anexos II, IX, XI, XII y XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. BOE núm. 20, 23/01/2010

 

EDICTE de 19 de gener de 2010, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de protecció civil de Catalunya. DOGC núm. 5551, 22/01/2010

 

Text de l’avantprojecte

 

EDICTE d'11 de gener de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla cartogràfic de Catalunya. DOGC núm. 5549, 20/01/2010

 

Documentació completa del Pla

Referència Consell de Ministres. Sessió22/01/2010:

 

ACUERDO por el que se amplía un año el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española recogido en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Dret fiscal

 

RESOLUCIÓ ECF/50/2010, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i l'Agència Tributària de Catalunya per a la implantació de la finestreta única i la realització de determinats tràmits en matèria tributària. DOGC  núm. 5551, 22/01/2010

 

Dret internacional

 

Instrumento contemplado por el art 3(2) del Acuerdo de asistencia judicial entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea firmado el 25 de junio de 2003, sobre la aplicación del Tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal entre USA y el Reino de España firmado el 20 de noviembre de 1990, hecho ad referendum en Madrid el 17 de diciembre de 2004. BOE núm. 22, 26/01/2009

 

Instrumento previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25 de Junio de 2003, para la aplicación del Tratado de Extradición entre España y EEUU de 29 de mayo de 1979 y Tratado Suplementario de Extradición de 25 de enero de 1975, 9 de febrero de 1988 y 12 de marzo de 1996, hecho ad referendum en Madrid el 17 de diciembre de 2004. BOE núm. 22, 26/01/2009

 

Referència Diario Oficial de la Unión Europea. Serie C, núm. 15, 21/01/2010:

 

Decisión marco sobre la obtención de pruebas en materia penal (exhorto europeo) *

 

Dret laboral i de la seguretat social

 

Orden TIN/51/2010, de 19 de enero, por la que se establecen para el año 2010 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. BOE núm. 20, 23/01/2010

 

Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el laudo arbitral dictado en el conflicto sobre la interpretación del artículo 31 del IV Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de las administraciones de loterías. BOE núm. 23, 27/01/2010

 

RESOLUCIÓ TRE/3821/2009, de 13 d'octubre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'estiba i desestiba del port de Tarragona, de la província de Tarragona, per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 4300244). DOGC núm. 5550, 21/01/2010

 

RESOLUCIÓ TRE/3823/2009, de 26 d'octubre, per la qual es disposa el registre i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de l'alimentació i centres de distribució de la província de Tarragona per a l'any 2009 (codi de conveni núm. 4300505). DOGC núm. 5550, 21/01/1010

RESOLUCIÓ TRE/3824/2009, de 10 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0804295). DOGC núm. 5550, 21/01/1010

RESOLUCIÓ TRE/3825/2009, de 24 de novembre, per la qual es disposa el registre i la publicació del calendari de festes del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de la província de Tarragona per a l'any 2010 (codi de conveni núm. 4300145). DOGC núm. 5550, 21/01/1010