Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret dels Negocis cAmpus ICAB 2014-2015

Màster en Dret dels Negocis cAmpus ICAB 2014-2015
 • Dates Del  02/10/2014  al  25/06/2015
 • Horari Dimarts i dijous de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aules ICAB
 • Organitzador cAmpus ICAB
 • Comitè Científic:

  Josep M. Balcells Cabanas. Advocat

  José M. Rojí Buqueras. Advocat

  Alejandro Payá Pujado. Advocat

  PROGRAMA

  MÒDUL I. SOCIETATS MERCANTILS
  Introducció
  L’instrument públic i la seva funció en el Dret dels negocis.

  ESTRUCTURA ORGÀNICA

  Registre Mercantil i societats mercantils
  Funcionament de la Junta General
  Estructura i funcionament de l’òrgan d’administració
  Deures dels administradors
  Administrador de fet
  Responsabilitat dels administradors
  Drets del soci
  Impugnació d’acords socials
  Supòsit pràctic: Conflicte amb minoritaris

  FINANÇAMENT, ASPECTES COMPTABLES I REESTRUCTURACIÓ

  Grups de Societats
  Instruments de finançament mitjançant recursos propis i aliens
  Modificació d’estatuts: Augment de capital
  Modificació d’estatuts: Reducció de capital
  Comptes anuals i aplicación del resultat
  Dret d’informació de socis
  Auditors i auditoria de comptes: Aspectes legals i econòmics
  Reestructuració empresarial: Fusions
  Reestructuració empresarial: Escissió i aportació de branca d’activitat
  Reestructuració empresarial: Cessió global. Transformació
  Reestructuració empresarial: cas pràctic de fusió
  Separació i exclusió de socis
  Dissolució i liquidació de societats
  Consells pràctics per a la redacció dels estatuts socials. Supòsit pràctic: Constitució d’una societat exprés.
  Supòsit pràctic. Funcionament de la Junta General. Elaboració de la llista de socis.
  Sol·licitud d’informació prèvia i simultània.
  Exercici del Dret de vot. Redacció de l’Acta de la Junta

  MÒDUL II. CONTRACTACIÓ MERCANTIL

  Aspectes generals
  La formació del contracte. Tractes preliminars. Oferta i acceptació
  Consells pràctics en la redacció de contractes
  Consells pràctics en la negociació de contractes
  Medis de pagament
  La contractació amb condicions generals
  Incorporació i control del contingut
  Clàusules abusives i protecció del consumidor
  Determinació de la llei aplicable a les obligacions i contractes
  Clàusules sobre competència judicial i arbitratge
  Remeis enfront de l’incompliment contractual
  Nul·litat i terminació dels contractes
  Normativa contra la morositat en les operacions comercials
  Introducció als procediments de reclamació de deutes
  Assegurança de responsabilitat
  Responsabilitat contractual i extra-contractual
  Supòsit pràctic d’incompliment de contracte
  Supòsit practic: Redacció d’un contracte transaccional per a solucionar la disputa anterior.

  CONTRACTES ESPECÍFICS

  Contractes de compravenda mercantil i subministrament. Incoterms.
  Contracte de comissió. Contracte d’agència.
  Contracte de distribució. Contracte de franquicia.
  Contractes d’arrendament de local de negoci i d’empresa. Contractes d’arrendament financer: Leasing i renting.
  Contractes de garantía.
  Contractes bancaris.
  Contractes d’assegurança.
  Contractes de transport.
  Contractes immobiliaris i de gestió d’actius immobiliaris.
  Contractes de prestació de servei.
  Transmissió d’accions i de participacions
  Restriccions a la lliure transmisibilitat d’accions i participacions
  Contractes de compravenda d’empresa (I)
  Contractes de compravenda d’empresa (II)
  Contractes de joint venture i aliances estratègiques
  Supòsit pràctic de compravenda d’empresa.
  Protocol familiar i la seva publicitat
  Altres pactes parasocials
  Introducció al Dret del Mercat de Valors
  Mercats alternatius (MAB)
  Emissions de valors negociables (OPV/OPS) i operacions del mercat secundari (OPAS)

  MÒDUL III. COMPETÈNCIA, PUBLICITAT, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL I NOVES TECNOLOGIES

  Competència i publicitat
  Defensa de la competencia: acords restrictius i abús de posición dominant, control de les concentracions i dels ajuts públics, òrgans i procediment, indemnització per danys i perjudicis
  Competència deslleial: tipología d’actes deslleials, accions i procediment d’aplicació
  Publicitat: actes de publicitat il·lícita i normativa especial, accions i procediment d’aplicació; autocontrol de la publicitat
  Propietat industrial i intel·lectual
  Signes distintius: Marques i conflictes amb noms de domini, accions i procediments de protecció.
  Creacions industrials: Patents i secrets empresarials, accions i procediment de protecció.
  Propietat intel·lectual: Drets d’autor, obres protegides; software I audiovisual, accions i procediment de protecció
  Contractes de propietat industrial
  Contractes de propietat intel·lectual
  Noves tecnologies
  Règim legal de les noves tecnologies i el comerç electrònic
  Protecció de dades

  MÒDUL IV. RÈGIM MULTIDISCIPLINAR DELS NEGOCIS

  ASPECTES CONCURSALS
  Crisis de l’empresa: prevenció i solucions
  Declaració del concurs
  Administració concursal
  Informe de l’administració concursal
  Fases del concurs: Conveni i liquidació
  Qualificació i responsabilitat dels administradors
  Efectes del concurs sobre el deutor i els crèdits
  Efectes del concurs sobre els contractes
  Reforma concursal i refinançament d’empreses: Declaració del concurs

  ASPECTES PROCESSALS

  Jurisdicció ordinària i Jutjats Mercantils: Acumulació d’accions mercantils i civils
  Processos ordinaris i execució.
  Problemàtica de la prova
  Tutela judicial del crèdit: Procesos monitori i canviari
  Mesures cautelars
  Mecanismes alternatius de resolución de conflictes: Funcionament de l’arbitratge (I), Funcionament de l’arbitratge (II)
  Acció d’anul·lació de l’arbitratge, mediació empresarial

  ASPECTES FISCALS

  Responsabilitat tributària de societats i administradors socials
  Impostos directes: Impost de Societats i IRPF
  Procediments tributaris
  Impostos indirectes: IVA i Impost sobre Transmisions Patrimonials
  Fiscalitat de les operacions societàries
  Fiscalitat internacional

  ASPECTES LABORALS

  El contracte de Treball
  La representació dels treballadors a l’empresa
  Les vicissituds del contracte de treball
  La negociació col·lectiva
  Aspectes administratius
  Dret urbanístic
  Dret mediambiental
  Contractació pública
  Aspectes generals dels sectors regulats

  ASPECTES PENALS

  Responsabilitat penal de societats i administradors socials. Corporate compliance
  Delictes societaris
  Delicte de blanqueig de capitals
  Insolvències punibles
  Altres delictes econòmics (I)
  Altres delictes econòmics (II)

  ASPECTES COMPTABLES

  Reforma comptable: harmonització internacional del sistema comptable
  Deure de portar una comptabilitat: obligacions formals i materials
  Interpretació de documents comptables
  Mètodes de valoració de l’empresa
  Supòsit pràctic d’interpretació de documents comptables. Mètodes de valoració d’empresa
  Supòsit pràctic de mètodes de valoració de l’empresa
  Cloenda
  Societats professionals
  Actualitat i perspectives del Dret dels negocis.

   

  Professorat:

  Alex Pujol Pamies. Advocat
  Álvaro Luna Yerga. Advocat
  Claudio Doria Tölle. Advocat
  Concepción Hill Prados. Professora Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
  Daniel Vázquez Albert. Professor Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
  Enric Enrich Muls. Advocat
  Enrique Vendrell Santiveri. Advocat i President del Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
  Esther Nin i Camps. Advocada
  Félix Pedrosa Negrete. Economista, advocat i auditor de comptes
  Gerard Correig Ferré. Advocat
  Griselda Garde Monferrer. Advocada
  Ignacio José Marqués. Advocat
  Isabel Viola Demestre. Professora Titular de Dret Civil. Universitat de Barcelona. Màster en Mediació
  Javier Sánchez Campo. Advocat
  Jesús de Alfonso Olive. Advocat. President del TAB.
  Joan Picó i Junoy. Catedràtic de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili
  Joaquim Forner Delaygua. Professor catedràtic UB, Dept Dret i Economia Internacionals
  José Andrés Rozas Valdés. Professor titular de Dret financer i tributari (UB).
  José Ignacio Gallego Soler. Professor Titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona
  José Javier Cuevas Castaño. Notari
  Jose Luis Salido Banús. Advocat. Professor Titular de Dret Laboral de la UB
  José Manuel Calavia Molinero. Advocat. Catedràtic de Dret Mercantil. Universitat de Barcelona
  José Maria Rojí Buqueras. Advocat. Professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona
  Josep Guiu Badia. Advocat. President de la Secció de Dret Fiscal i Financer
  Josep M. Balcells Cabanas. Advocat
  Josep Matias Vilaclara Barranco. Advocat
  Josep Montefusco Monferrer. Advocat
  Juan Carlos Hernanz Junquero. Advocat
  Marta Plana Dropez. Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
  Sergio Llebaria Samper. Catedràtic de Dret Civil de ESADE-Universitat Ramon LLull
  Silvia Gómez Trinidad. Advocada
  Sílvia Sorribas Margeli. Advocada.
  Sonia Navarro Rodríguez. Advocada
  Susana Rodríguez Sánchez. Advocada

   

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència i superar la forma d'avaluació pertintent.

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
   
  CANCEL·LACIÓ:
  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster. Les cancel•lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Masters

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat


També et pot interessar

Mercantil