Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Curs Pràctic de Procediment Tributari - 2019

Curs Pràctic de Procediment Tributari - 2019
 • Dates Del  05/02/2019  al  07/03/2019
 • Horari Dimarts i Dijous de les 18h a les 21h
 • Lloc de celebració Aula 75, 7a planta de la seu de l'ICAB, c/ Mallorca, 283
 • Organitzador Secció de Dret Fiscal i Financer
 • 05/02/19 - 1ª part. Els procediments de Gestió Tributària.
  I.- Visió integral de la gestió tributaria.
  II.- Característiques de la obligació tributaria.
      II.1.- La obligació tributaria principal.
      II.2.- Les obligacions tributaries formals.
  III.- Concepte legal de la gestió tributaria.
  IV.- Règim jurídic dels actes de l’obligat tributari.
      IV.1.- La declaració tributaria i la autoliquidació.
      IV.2.- La modificació dels actes de l’obligat tributari.
      IV.3.- La representació en els procediments tributaris.

  Joan Iglesias Capellas. Advocat. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Soci Roca Junyent. 


  07/02/19 - 2ª part. Visió pràctica del procediment de Gestió Tributària.
  V.- Els procediments de gestió tributaria.
  V.1.- El procediment de devolució.
  V.2.- El procediment iniciat mitjançant declaració.
  V.3.- El procediment de verificació de dades.
  VI.- La comprovació de valors i la taxació pericial contradictòria.
  VII.- La comprovació limitada.

  Joan Iglesias Capellas. Advocat. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Soci Roca Junyent. 


  19/02/19 - 3ª part. Infraccions i sancions tributàries.
  I. Normativa i principis de la potestat sancionadora en matèria tributaria.
  II. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries
  III. Concepte i classes d’infraccions tributàries.
  IV. Qualificació de les infraccions tributàries en lleus, greus i molt graus.
  V. Sancions tributàries.
  VI. Tipificació de les infraccions tributàries.
  VII. Procediment sancionador.

  Jose Maria Tovillas, Professor titular de Dret Tributari de la UB.


  21/02/19 - 4ª part. Procediment de recaptació.
  I.    La gestió recaptatòria.
       El deute tributari. Configuració i classes
  II.    L’extinció del deute.
       Formes d’extinció dels deutes tributaris
       La prescripció
       El pagament
       Ajornaments i fraccionaments
       Compensacions
       Baixes per insolvència
       Garanties del deute
  III.    Recaptació en període voluntari i en període executiu. 
  IV.    Procediment de constrenyiment. 
       Inici
       Interessos de demora
       Suspensió del procediment
       Execució de garanties
       Normes sobre embargaments
       Classes d’embargaments
       Dipòsit de bens embargats
       Transmissió de bens embargats
       Adjudicació de bens a la Hisenda Pública
       Actuacions posteriors
       Costes del procediment
       Finalització
  V.    La responsabilitat tributària.
       Supòsits i definicions
       Procediment front a responsables i successors
  VI.    Privilegis de la Hisenda Pública pel cobrament dels seus deutes

  Arturo Gasch Brosa. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Cap d’Equip Regional de Recaptació de la Delegació Especial de Catalunya de l’AEAT


  26/02/19 - 5ª part. Actuacions i procediments d’inspecció tributària. 
  I. La inspecció dels tributs. Òrgans d’inspecció. 
  II. Pla anual de control tributari i duaner de 2018.
  III. Disposicions generals: funcions, facultats i documentació de les actuacions. 
  IV. Facultats de la inspecció dels tributs. 

  Joan Iglesias Capellas. Advocat. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Soci Roca Junyent. 


  28/02/19 - 6º part. Visió pràctica del procediment d’Inspecció.
  V. Procediment d’inspecció: inici, efectes de la iniciació, extensió i abast, lloc i temps de les actuacions, duració del procediment. 
  VI. Terminació: actes, liquidacions derivades d’actes i altres formes de terminació. 
  VII. Disposicions especials: actuacions amb grups, mètode d’estimació indirecta, qualificació, simulació i conflicte en aplicació de la norma, declaració de responsabilitat. 

  Joan Iglesias Capellas. Advocat. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Soci Roca Junyent. 


  05/03/19 - 7ª part. Visió pràctica del procediment de revisió en via Administrativa. 
  I. Normes comuns.
  II. Procediments especials de revisió: 
  a) Revisió d’actes nuls de ple dret; b) Declaració de lesivitat d’actes anul·lables; c) Revocació; d) Rectificació d’errors ; e) Devolució d’ingressos indeguts. 
  III. Recurs de reposició. 
  IV. Reclamacions econòmic-administratives:  a) Procediment general econòmic-administratiu; b) Procediment abreujat davant òrgans unipersonals 
  V. Execució de resolucions i reemborsament del cost de garanties. Breu referència. 

  Joan Iglesias Capellas. Advocat. Doctor en Dret. Inspector d’Hisenda de l’Estat. Soci Roca Junyent. 


  07/03/19 - 8º part. Pràctica de la Jurisdicció contenciós-administrativa.
  I.  Tipus de procediments contenciosos-administratius tributaris. 
  II.  Contingut de l’escrit d’interposició.
  III. Com demanar la suspensió de l’execució a la via contenciosa. 
  IV. Com redactar una demanda contenciós-administrativa.
  V.  La prova al procediment contenciós tributari.
  VI. Els recursos en el procediment contenciós administratiu. 
  VII. Pràctica sobre l’execució de sentències.
  VIII. Recurs de cassació en matèria tributaria. 

  Esther Colls Borràs. Advocada especialista en Dret Fiscal.
   

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Altres Cursos

Contactes

També et pot interessar

Fiscal