Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes ICAB 2018-2019

Màster en Mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes ICAB 2018-2019
 • Dates Del  01/10/2018  al  15/07/2019
 • Horari Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores / 7 tallers al llarg del curs de 9 a 14.30 hores, en divendres
 • Lloc de celebració Aules ICAB.
 • Organitzador Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)
 • L’objectiu d’aquest nou Màster d'ADR que organitza el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) és vertebrar al voltant de la Mediació una formació integral del professional en l’àmbit de tots els sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR), per tal de facilitar una formació pràctica per a mediadors, àrbitres i tots aquells professionals que vulguin especialitzar-se en l’exercici pràctic de la resolució alternativa de conflictes, aprofundint tant en els sistemes alternatius al procés actualment existents i incorporats al nostre ordenament, com en tots aquells que ens arriben des de la pràctica habitual de les legislacions del nostre entorn: negociació, conciliació, sistemes mixtes, pràctiques restauratives, Dret col·laboratiu.

  Es tracta, doncs, d’un Màster integral en l’àmbit dels ADR, on es pot assolir un aprenentatge acurat dels continguts jurídics, habilitats, eines, tècniques i actuacions que permeten generar un espai de confiança i diàleg construït sobre la imparcialitat i la neutralitat.

  Un Màster innovador, pioner en la inclusió de l’estudi dels sistemes i tècniques més novedoses i avançades, i que s’adreça a Llicenciats i Graduats en Dret, altres Llicenciatures jurídiques i altres formacions o titulats universitaris de diferents àmbits socials i culturals.

  El programa segueix un sistema metodològic teòric, pràctic i específic, d’una banda de les tradicionals àrees a desenvolupar: mediació familiar, mediació comunitària, civil i mercantil. D’altra, i per primera vegada, aborda l’estudi d’altres matèries i especialitats que demanda la conflictologia social com ara la mediació esportiva, la mediació penal, la mediació en l’àmbit de la infància i l’adolescència (Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i adolescència), així com la mediació laboral, en l’àmbit de consum, sanitari i assegurances o contenciós-administratiu.

  Una amplíssima visió global de la mediació complimentada amb els mòduls que aborden l’estudi dels processos arbitrals en l’àmbit domèstic i internacional i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes.

  El quadre docent està format per mediadors i formadors en mediació i arbitratge, mediadors i àrbitres en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari expert en la resolució alternativa de conflictes.

  Disposarem d’un sistema avaluatiu innovador amb la incorporació d’un Tribunal que avaluarà els alumnes al final de curs. 

  * Ensenyament de mediació homologable per esdevenir mediador/a registrat/ada del CMDPC.

  A)    BLOC COMÚ DE RESOLUCIO DE CONFLICTES
  1.- El conflicte. Tipologies  i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió. Tècniques d’anàlisi i abordatge del conflicte. Aspectes positius i negatius del conflicte.
  2.- Tractament i gestió del conflicte. Les persones i el conflicte. Estils personals d’enfrontament. Formes d’actuar segons els perfils psicològics i reaccions davant el conflicte.
   
  B)    BLOC ESPECÍFIC DE MEDIACIÓ
  MÒDUL GENERAL
  1.- La mediació con a concepte i diferències amb altres sistemes de resolució de conflictes. Escoles o models de Mediació; Harvard, Transformatiu, Circular Narratiu, etc. Integració de models. Clarificació d’interessos i necessitats. 
  2.- Àmbits de la mediació. Perfil i rol de la persona mediadora. Drets i deures de la persona mediadora.
  3.- La comunicació. Tipus de comunicació (verbal, gestual, gràfica, etc.). Taller pràctic sobre comunicació. Tècniques i habilitats comunicatives del mediador. Escolta activa i empàtica. La creativitat. Generació de confiança. Control del procés.
  4.- Taller pràctic sobre eines i recursos per a bones pràctiques en situacions complexes. Tipus de preguntes. Els silencis. Tècniques i estratègies per gestionar els silencis intencionats en mediació.
  5.- Especificitat de la persona mediadora en processos amb gent gran i menors.
  6.- Taller pràctic sobre lideratge i meta-habilitats del mediador.
  7.- La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.

  B.1) MÒDUL II
  PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ FAMILIAR
  1.- Origen i evolució de la mediació familiar. Principis i objectius de la mediació familiar. Tècniques, estratègies i habilitats per mediar en conflictes familiars.
  2.- Conflictes que es poden general en l’entorn familiar. Conflicte i ruptura de la vida familiar; efectes psicològics i educatius del conflicte en els diferents membres.
  3.- Metodologia de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació familiar.
  4.- La mediació familiar en l’àmbit internacional. Especial incidència en les parelles mixtes i la sostracció de menors.
  5.- Especificitat de la mediació a l’empresa familiar.
  6.- Taller pràctic de mediació familiar.

  B.2) MÒDUL III
  PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ EN L’ ÀMBIT DEL DRET PRIVAT
  1.- La mediació a l’àmbit de les Institucions i organitzacions.
  2.- La mediació en l’àmbit de l’habitatge. Propietat horitzontal i vertical. La mediació en l’àmbit de les comunitats de propietaris. Eines i estratègies per mediar en una comunitat de veïns.
  3.- Conflictes en l’àmbit de les successions, adopcions, tuteles etc. Les qüestions relacionals.
  4.-  La mediació en l’àmbit de la convivència ciutadana. Els Jutges de Pau i la mediació.
  5.- Taller pràctic. Eines i estratègies per mediar en àmbits ciutadans.
  6.- Taller pràctic per mediar en les acceptacions i adjudicacions d’herències.

  B.3) MÒDUL IV
  MEDIACIÓ MERCANTIL
  1.- La mediació en l’àmbit de les empreses. Els conflictes interns dins l’empresa.
  2.- Conflictes entre empreses d’un mateix Estat.
  3.- La mediació mercantil d’àmbit internacional. 
  4.- La mediació i l’empresa familiar. Taller pràctic de mediació a l’empresa familiar (per a qui no hagi fet el mòdul familiar)
  5.- Mediació hipotecària i concursal.
  6.- La mediació exprés. La mediació on-line. Taller pràctic. Eines i estratègies.

  B.4) MÒDUL V
  MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT
  Què cal saber per gestionar conflictes a l’esport?
  1. Ètica a l'esport
  2. Legislació i esport
  3. Comportament i esport
  4. Emocions i esport
  5. Tipologia de conflictes a l'esport
  6. Particularitats de diferents disciplines esportives

  Quins àmbits de l'esport calen treballar la gestió dels conflictes?
  1. Clubs: tota la seva estructura :directius, jugadors, empleats, grada (socis)
  2. Mitjans de comunicació
  3. Aficionats i aficions

  Competències del mediador/a Esportiu, eines tècniques i recursos.

  Projectes i serveis de mediació i resolució de conflictes des de les Federacions i els Comitès Olímpics.

  Mediació i altres tècniques de facilitació en l'àmbit esportiu / Arbitratge

  MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI i ASSEGURANCES

  MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT PENAL

  Justícia Restaurativa

  - Procés penal espanyol i victimologia

  - Codi Penal

  - Llei de Responsabilitat Penal del Menor

  - Objectius dels programes de justícia restaurativa

  - Principis bàsics de la justícia restaurativa

  - Voluntarietat

  - Igualtat

  - Confidencialitat

  - Altres

  - Tipus d'intervencions restauratives

  - Mediació

  - Conferencing

  - Cercle

  - Mediador penal: requisits, control de calidad

  - Pràctiques de justícia restaurativa.

  MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU

  MEDIACIÓ EN L’AMBIT DEL CONSUM

  MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE MENORS

  -   Tractament específic de l’assetjament i ciberbullyIng

  -   Centres Educatius (Mediació Escolar)

  -   Justícia Juvenil (nens i nenes infractors)

  -   Menors inimputables

  -   Nens i nenes tutelats ( mesures protectores)

  -   Perfil i competències del mediador/a en el àmbit de la infància

  -   Mediació i pràctiques restauratives en el àmbit de infància(centres educatius i tutelars)

  MEDIACIÓ EN L’AMBIT LABORAL

  C)   BLOC ESPECÍFIC D’ARBITRATGE

  C.1 ARBITRATGE INTERN O DOMÈSTIC 

  Conveni arbitral i tipus d’arbitratge (aprox. 2 hores):
  -  Disseny del pacte arbitral. Requisits de validesa der al pacte.
  -  Arbitratge ad hoc i arbitratge institucional.
  -  Arbitratge de Dret i arbitratge d’equitat.

  Posada en marxa (aprox. 4 hores):
  -  Nomenament i acceptació. Recusació.
  -  Tutela arbitral: el principi kompetez-kompetenz.
  -  Honoraris de l’àrbitre i la provisions de fons.
  -  Constitució del tribunal i acte d’inici. Taller pràctic.

  Procediment arbitral (6 hores):
  -  Calendari arbitral. Modificacions sobrevingudes.
  -  Mesures cautelars: alternatives.
  -  Arbitratge i prejudicialitat penal.
  -  Arbitratge i situació concursal.
  -  Pràctica de la prova: fonts, mecanismes, audiències, requeriments i assistència judicial.
  -  Taller o assistència a un cas real.

  Laude arbitral (2 hores):
  -  Requisits de forma i contingut del laude.
  -  Pronunciament sobre les costes de l’arbitratge.
  -  Notificació del laude.

  C.2 ARBITRATGE INTERNACIONAL
  Introducció (aprox. 3 hores):
  -  Principis. Idees generals. Modalitats: arbitratge comercial i arbitratge d’inversió.
  -  Panorama normatiu i panorama institucional. Referència a guidelines i soft law.
  -  Conflicte de lleis. Llei aplicable al fons i llei aplicable al procediment.
  -  Importància de la seu. Potencial rol de la jurisdicció.

  Dinàmica de l’arbitratge - (aprox. 8 hores):
  - Conveni arbitral: requisits, tipus i contingut.
  - Àrbitres i tribunals
  - Requisits. Independència i imparcialitat.
  - Criteris de selecció
  - Assistents administratius

  - Procediment (I):

  - Posada en marxa
  - Constitució del tribunal

  - Procediment (II):

  - Acta de missió o equivalents. Case-management conference i ordres processals.
  - Flexibilitat - opcions de configuració del procediment.

  - Procediment (III):

  - Prova: Fonts, mecanismes i pràctica
  - Audiències i conclusions.
  - Mesures cautelars i arbitratges d’emergència

  Laude – (aprox. 5 hores)

  - Contingut i modalitats.
  - Validesa i nul·litat.
  - Reconeixement i execució.

  D)    BLOC ESPECIFIC D’ALTRES ADR

  D.1 Negociació

  D.2 Conciliació

  D.3 Dret Col·laboratiu

  D.4 Pràctiques restauratives

  D 4. LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

  4.1  Pràctiques restauratives
  a)  La comunitat

  4.2. CONFERENCING
  a) Origen
  b) Models
  c) Metodologia
  d) Rol de la persona facilitadora
  e) Conferencing en la pràctica
  f) Cas Real

  4. CERCLES
  4.1 Origen
  4.2 Tipologia de Cercles
  4.3 Metodologia
  4.4 Rol de la persona facilitadora
  4.5 Els Cercles en la pràctica
  4.6 Cas real

  D.5 Sistemes mixtes

  E) BLOC ESPECÍFIC D’EINES ADR – PRÀCTIQUES I SIMULACIONS

  E.1 Focusing
  E.2 Constel·lacions sistèmiques, comunitàries i familiars
  E.3 Comunicació no violenta
  E.4 Estratègia integrativa per conduir la mediació
  E.5 Coaching i PNL

  F)    EXÀMEN FINAL: UNA SIMULACIÓ DAVANT D’UN TRIBUNAL EXAMINADOR QUE EVALUI TANT LES HABILITATS DEL MEDIADOR/ÀRBITRE COM EL PROCÉS DE MEDIACIÓ I/O ARBITRATGE

  Professorat:

  Alberto Reinoso Prusilla, Sociòleg i Mediador
  Anna Vall Rius, Professora Universitats i Mediadora
  Antoni Giner Tarrida, Psicòleg
  Antoni Vidal Teixidó, Advocat i Mediador
  Antonio Vives Matheu, Advocat i Vocal de la Comissió d'Advocats/des Mediadors/es ICAB
  Blanca Barredo Gutiérrez, Advocada i Vicepresidenta de la Comissió d'Advocats/des Mediadors/es ICAB
  Blanca Torrubia Chalmeta, Professora dels Estudis de Dret i Ciència Política. Directora del màster universitari d'Advocacia i directora de la Càtedra UNESCO sobre l'esport per a la coexistència social i la resolució de conflictes
  Carles Garcia Roqueta, Advocat i Vocal de la Comissió d'Advocats/des Mediadors/es ICAB
  Carles Villagrasa Alcaide, Advocat, mediador i professor de Dret Civil de la UB
  Carme Guil Roman, Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, Vocal del GEMME Espanya
  Carmen Varela Alvarez, Advocada
  César Rivera García, Advocat
  Cristian Gual Grau, Advocat
  David Espinós Gomis, Llicenciat en Humanitats. Consultor en comunicació personal, política, institucional i empresarial.
  Elena Lauroba Lacasa, Professora titular de dret civil de la Universitat de Barcelona
  Eulàlia Robert, Sòcia fundadora i directora de PNL Barcelona - Formadora de PNL, Coach Personal i Empresarial
  Francisco López Marin, Advocat
  Frederic Munné Catarina, Advocat i Diputat de la Junta de Govern de l'ICAB
  Gemma Vall Carbonell, Psicòloga i Mediadora
  Imma Barral Viñals, Professora de la Universitat de Barcelona.
  Isabel Viola Demestre, Professora de Dret Universitat de Barcelona i Mediadora
  Javier Wilhelm Winsztein, Psicòleg i Mediador
  Jordi Casajoana Feliu, Advocat i Mediador, President de la Comissió d'Advocats/des Mediadors/es ICAB
  Jose Luis Nuñez Barbero, Consultor, Coach CPCC y PCC-ICF, Mediador, Facilitador i Formador
  José Mª Rojí Buqueras, Advocat
  Juan Antonio Ruiz Garcia, Advocat i Mediador
  Juli de Miquel Berenguer, President del Tribunal Arbitral de Barcelona
  Kilian Callado Muñoz, Advocat i Vocal de la Comissió d'Advocats/des Mediadors/es ICAB
  Manel Asta Leiva, Mediador
  Manel Canyameres Sanahuja, Advocat i Mediador
  Marcel Vidal Cánovas, Advocat i Mediador
  Maria Munné Tomás, Pedagoga i Mediadora
  Maria Navas Jara, Mediadora
  Marta Méndez Pichot, Advocada i mediadora, especialitzada en serveis ADR o resolució alternativa de conflictes
  Mercè Alaball Giménez, Comunicació i Mediadora
  Mercè Balasch Sagrera, Advocada i Secretaria de la Comissió d'Advocats/des Mediadors/es ICAB
  Mercedes Tarrazón Rodón, Advocada
  Montse Tur Racero, Advocada i Mediadora, Presidenta de l'Associació Catalana de Dret Col·laboratiu
  Montserrat Purtí Pujals, Advocada i Mediadora
  Montserrat Raga Marimon, Magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona
  Natalia Flores Pujol, Advocada i Vocal de la Comissió d'Advocats/des Mediadors/es ICAB
  Pedro Yúfera Sales, Advocat
  Rafael Llinàs Salmerón, Psicòleg i Mediador
  Teresa Clemente Conte, Advocada
  Victor Ferreres Comella, Professor de dret constitucional UPF
  Xavier Pastor Pérez, Politòleg, especialment en la governabilitat i els partits polítics, conflictologia, resolució de conflictes polítics, socials, esportius.

  La superació d’aquest Màster a més d’habilitar la formació per accedir als Registres Públics Generalitat i privat del CEMICAB, atorgui la condició/segell de qualitat de MEDIADOR CEMICAB (PRESTIGI I MARCA)

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembolsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

  Tràmits Inscripció:

  - Indicar-nos les dades que desitja constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, ja sigui al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriorment Caixa d’Advocats), per visa presencialment al Centre de Formació Icab, o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12  (targeta de crèdit o de dèbit).

  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i *Estudiants Associats:
  Matrícula de 628.22€ + 8 quotess mensuales domiciliadas (de 396.56€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3800.70€

  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  Matrícula de 734.22€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 458.91€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4405.50€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 5000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 5400€

  * https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

 • CATEGORIA Masters
 • Certificat Per tal d'obtenir el títol d'especialista en el Màster és necessari el 80% d'assistència i superar el sistema d'avaluació establert.

Contactes

També et pot interessar

Mediació