Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Mòdul IV del Màster en Dret Fiscal ICAB 2020-2021: 'Impost sobre la renda de les persones físiques'

Mòdul IV del Màster en Dret Fiscal ICAB 2020-2021: 'Impost sobre la renda de les persones físiques'
 • Dates Del  03/03/2021  al  05/05/2021
 • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
 • Lloc de celebració Aula 3 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
 • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
 • Objectius:

  La realització d’aquesta formació neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complert del sistema estatal i autonòmic, que els permetin resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.

  Està dirigit a professionals en exercici (llicenciats en Dret, econòmiques, empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

  Comitè Científic:

  · Silvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya
  · Jose M. Tovillas Morán. Professor de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona

  MÒDUL IV: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  Introducció
  Assimilar el concepte de renda: el fet imposable.
  Rendes exemptes i rendes no subjectes. Concepte.
  La base imposable
  El subjecte passiu o contribuent. El problema de la residència en diferents comunitats autònomes
  Obligats a declarar.

  Rendiments del treball
  Concepte de rendiments íntegres del treball.
  Diferenciar entre rendes dineràries i rendes en espècie
  Regles de valoració i imputació de les retribucions de treball en espècie. Diferències entre retenció i ingressos a compte.
  Rendiments irregulars: reducció del 40%.
  Despeses deduïbles. Llista tancada.
  Reduccions del rendiment net del treball.

  Optimització dels rendiments de treball 

  Retencions i ingressos a compte. Regles generals. Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball, capital mobiliari, activitats econòmiques i guanys de patrimoni. Altres rendiments subjectes a retenció.

  Rendiments de capital. Concepte, individualització i imputació temporal. Rendiments de capital mobiliari. Aspectes generals. Rendiments derivats de la participació en fons propis. Cessió a tercers de capitals propis.

  Operacions de capitalització i contractes d'assegurances de vida. Altres rendiments de capital immobiliari. Despeses deduïbles i reduccions del rendiment net.

  Rendiments de capital immobiliari. Concepte i delimitació. Ingressos íntegres computables. Despeses deduïbles. Càlcul del rendiment net: reduccions. Imputació de rendes immobiliàries.

  Rendiments d'activitats econòmiques. Delimitació i regles comunes. Conceptes. Mètodes de determinació del rendiment. Patrimoni empresarial i particular: regles d'afectació. Càlcul del rendiment net. Deduccions en la quota. Individualització de rendiments. Imputació temporal.

  Rendiments d'activitats econòmiques. Reduccions del rendiment net. Estimació directa: regles generals. Rendiments íntegres. Despeses deduïbles i no deduïbles. Amortitzacions de l'immobilitzat.

  Rendiments d'activitats econòmiques. Pèrdues per deteriorament i provisions. Estimació directa simplificada. Particularitats. Empreses de reduïda dimensió: àmbit d'aplicació i règim fiscal. Mètode d'estimació objectiva.

  Alteracions patrimonials.
  Concepte. Gip no subjectes i exemptes i integració de les gip en la bi 
  Càlcul dels guanys o pèrdues patrimonials:
  - Regles generals
  - Regles especials
  - Reduccions aplicables a determinades gyp
  Beneficis fiscals per la transmissió de l'habitatge habitual.
  Supòsits pràctics

  Deduccions i règims especials.
  Anàlisi de las diferents deduccions existents.
  Deduccions estatals
  Deduccions autonòmiques
  Supòsits pràctics.

  Diferenciar entre base imposable general i de l'estalvi.
  Reduccions de la base imposable general. Base liquidable general i de l'estalvi.
  Mínim personal i familiar
  Aplicar l'escala de gravamen per obtenir la quota integra
  Quota líquida estatal i autonòmica
  Deduccions de la quota liquida
  Quota resultant de l'autoliquidació i quota diferencial i resultat de la declaració.
  Supòsit pràctic global.

  Ponents:

  · Àngels Postils Lanfranco. Advocada

  · Artur Gasch Brosa. Jefe de Equipo de la Unidad Regional de Actuaciones Especiales de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de Catalunya

  En cas que per causa sanitària i/o qualsevol altra, aliena a la Institució, ens veiéssim obligats a suspendre les classes presencials, està previst que l'activitat acadèmica continuï en la modalitat on-line. 

  * Per tal d’obtenir el Títol del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

  Tràmits Inscripció:

  Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.

  Preus i formes pagament:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus Icab i Estudiants Associats: 2 quotes domiciliades (març i abril)= TOTAL: 760.95€
  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys: 2 quotes domiciliades (març i abril)= TOTAL: 881.10€
  -    Col·legiats altres Col·legis: 2 quotes domiciliades (març i abril)= TOTAL: 980€
  -    No Col·legiats ICAB: 2 quotes domiciliades (març i abril)= TOTAL: 1080€

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Cursos
 • PREU
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 845,05€ 760,55€
  DescripcióImportImport amb descompte*
  Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 979,00€ 881,10€
  DescripcióImport
  Col·legiats/des Altres Col·legis 980,00€
  DescripcióImport
  No Col·legiats/des ICAB 1080,00€

  (*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat