Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret de la Societat de la Informació cAmpus ICAB 2014-2015 - Especialització en Dret digital i auditories legals en entorns tecnològics

Màster en Dret de la Societat de la Informació cAmpus ICAB 2014-2015 - Especialització en Dret digital i auditories legals en entorns tecnològics
 • Dates Del  14/10/2014  al  07/07/2015
 • Horari Dimarts i dijous de 18 a 21 hores
 • Lloc de celebració Aules ICAB
 • Organitzador cAmpus ICAB
 • Objectius del Màster

  L’objectiu del Màster és la formació d’experts capaços de gestionar els reptes que planteja Internet i l'Era Digital. La Societat de la Informació i la Comunicació està en constant evolució i necessita professionals especialitzats que s'enfrontin a les qüestions i riscos que plantegen els entorns tecnològics i electrònics.

  El programa del Màster de Dret de la Societat de la Informació del Col·legi d'Advocats de Barcelona ofereix continguts des d’una perspectiva teòrica i pràctica, impartits per un quadre docent d’experts acreditats. S’utilitzarà també una sistema d’immersió en casos pràctics i paral·lelament s’impartiran extensions del programa del Màster sobre temes d’actualitat o d’interès específic.

  Aquest Màster permet l'accés directe dels advocats al Registre d’Advocats Auditors en Entorns Tecnològics de l’ICAB (AAULETEC), registre dels professionals que han estat reconeguts pel Col·legi d'Advocats de Barcelona per poder actuar i fer les funcions d’auditoria dels entorns tecnològics, d’acord amb les previsions legals.

  Així mateix, cAmpus-ICAB acreditarà als alumnes que obtinguin el certificat del Màster, formació adequada per exercir de responsable o delegat de protecció de dades (DPO-Data Protection Officer), d’acord amb els continguts seleccionats ***

  Destinataris:

  Llicenciats en Dret, advocats, secretaris i assessors jurídics del sector públic, llicenciats en altres disciplines relacionades, responsables de corporate compliance, consultors TIC, community managers, assessors d’empresa i responsables/delegats de protecció de dades (DPO-Data Protection Officer).

  Mòdul I: Fonaments polítics,socials, tècnics i jurídics ***

  Les TIC aplicades al dret. Àrees de pràctica en entorns tecnològics. Àmbit legal de les Auditories en entorns tecnològics. El Registre d'Advocats Auditors en Entorns Tecnològics (AAULETEC). El Secret Professional. Diferències entre l’Advocat i l’Auditor. Marc legal espanyol, europeu i internacional de la societat de la informació.
  E- Governanza, E- Democràcia, E- Participació i E- Administració.
  Fonaments de la privadesa i protecció de dades.
  El Dret Internacional públic i privat davant de les TIC.
  Competències Digitals 2.0. Aspectes jurídics del Community Manager (Responsable de comunidad virtual).
  La firma electrònica. Concepte, regulació, classes i aplicació pràctica.
  La contractació de bens i serveis informàtics. Els contractes de contingut tecnològic.

  Mòdul II: Aspectes tecnològics, gestió de riscos i tècniques d’auditoría ***

  Introducció a la informàtica. Xarxes i comunicacions electròniques.
  Gestió de riscos i “Compliance”. Marc d’aplicació de la gestió dels rics corporatius. Control intern en el govern corporatiu.
  La seguretat dels sistemes d’informació. Confidencialitat, integritat i disponibilitat.
  Pla director de seguretat. Planificació de la continuïtat. Pla de Contingència.
  Introducció a les tècniques d’Auditoria. L’execució de l’Auditoria.
  Auditoria de Sistemes d’Informació. Tipus d’Auditories. Metodologies. Estàndards d’Auditoria Informàtica i de Seguretat.
  Normes ISO. Normes ISO de seguretat de la información, definicions, requeriments i guies.

  Mòdul III: Drets de la personalitat. Privacitat i protecció de dades ***

  El compliment normatiu de la LOPD. Nou marc europeu de protecció de dades:  principals canvis.
  Principis relatius al tractament de dades personals. Licitud del tractament de dades. Drets de l’interessat.
  El responsable del tractament i l’encarregat del tractament. Obligacions i responsabilitats.
  Les obligacions de notificació i comunicació d’una violació de dades personals.
  Avaluació d’Impacte en la Protecció de Dades Personals (EIPD-PIA). Protecció de dades des del diseny i per defecte.
  Legislació sectorial sobre protecció de dades i tractaments específics. La videovigilància.  El tractament de dades personals en l’àmbit de la salut. Privacitat i protecció de dades de les mostres biològiques, els biobancs.
  El document de seguretat. Aplicació dels nivells de seguretat.
  Auditoria de Seguretat dels sistemes d’informació i instal•lacions de tractament i emmagatzematge de dades.
  Sistemes d’Autoregulació. Codi Tipus. Binding Corporate Rules.
  Les transferències internacionals de dades. Transferencias amb decisió d’adequació,  mitjançant garanties apropiades i mitjançant normes corporatives vinculantes.
  El  Responsable o Delegat de protecció de dades (DPO-Data Protection Officer). Distinció d’altres figures. Requisits per a la designació del DPO. Funcions del DPO.
  La protecció dels drets de la personalitat a Internet. Continguts il•lícits i nocius. Responsabilitats per continguts en la xarxa. Dret a la intimitat versus dret a la informació i a la llibertat d’expressió. Intimitat i valor provatòri del correu electrònic.

  Mòdul IV: Dret penal tecnològic ***

  Els delictes informàtics.
  Corporate Compliance (Compliment Legal i Responsabilitat Corporativa).
  La responsabilitat penal de les persones jurídiques.

  Mòdul V: E-business. Contractació electrònica i protecció dels consumidors

  Marc legal de les prestacions de serveis de la societat de la informació d’acord amb la LSSI.
  Contractes de serveis d’Internet. El comerç i la contractació electrònica. Negociació, formació, contingut i execució del contracte electrònic. Sectors específics de contractació electrònica.
  La protecció del consumidor en el comerç electrònic. Condicions generals de contractació i clàusules abusives en la contractació electrònica. La protecció dels consumidors en el comerç electrònic internacional.
  Seguretat en mitjans de pagament digitals. La factura electrònica.
  Legalitat de llocs web i portals, blogs i forums d’Internet. El dret a l’oblit, reputació a Internet i “Big Data”. Els atacs reputacionals contra la marca en les xarxes socials. ***
  Seguretat i privacitat en les comunitats virtuals, xarxes socials i buscadors d’Internet. Aspectes legals del cloud computing. ***
  Aspectes legals vinculats a las start-up de base teconològica / online. Adequació legal web. Compliment normatiu i fiscalidad. Protecció d’actius inmaterials.

  Mòdul VI: Les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de les relacions laborals ***

  Les relacions laborals digitals. RRHH i LOPD.
  El control de les eines TIC corporatives per l’empresari.
  Videovigilancia i geolocalització en l’àmbit de les relacions laborals.

  Mòdul VII: Protecció de la creativitat. Els drets intangibles en entorns digitals

  Propietat Intel·lectual i Societat de la Informació. Drets d’autor i drets afins.
  La digitalització de l’obra i la seva transmissió per xarxes de comunicació. Protecció de les pàgines web i obres multimèdia.  La protecció dels drets de propietat intel·lectual en l’entorn digital en línea.
  Protecció dels signes distintius. Marques i dominis d’Internet. Arbitratge sobre noms de domini.
  Protecció de la tecnologia: Dret de Patents.

  Mòdul VIII: Dret de telecomunicacions i comunicacions electròniques ***

  Marc regulatori del sector de les telecomunicacions. Estructura del règim jurídic de les comunicacions electròniques i de les telecomunicacions.
  Obligacions de servei públic en l'explotació de xarxes i en la prestació de serveis de comunicacions electròniques.
  Drets i obligacions dels operadors i dels usuaris finals dels serveis de comunicacions electròniques. Règim legal de l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinatàris (ccokies).
  La privacidad en las tecnologías de movilitat: byods, apps ... ***

  Mòdul IX: Dret audiovisual. Comunicació audiovisual i publicitat online

  Marc jurídic aplicable a la comunicació audiovisual i a la publicitat. Els drets derivats de l’exercici de l’activitat i les emissions audiovisuals.
  Les obres audiovisuals. Tipus de contractes. Especial referència a les coproduccions.
  Audiovisual i finançament.
  Màrketing en Internet. Marketing viral i Spam. La publicitat en mitjans electrònics. Publicitat comportamental en línea (Online Behavioural Advertising). Publicitat i xarxes socials ***

  Mòdul X: Defensa de la competencia i competencia deslleial

  Dret de la Competència. Aspectes contractuals.
  Competència Deslleial. Aspectes processals de la Llei de Competència Deslleial. La competència deslleial a Internet.
  Defensa de la competència, competència deslleial i publicitat. Propietat intel•lectual i industrial i normes de competència.

  Mòdul XI: Prova electrònica i auditoria forense ***

  Aspectes jurídics de l’Auditoria Forense. Document electrònic i prova electrònica. L’admissibilitat de la prova electrònica. Cadena de custòdia d’evidències electròniques.
  La prova electrònica en els procediments judicials: procés penal, laboral i civil - mercantil.
  Aspectes tècnics de la prova electrònica. Característiques de la informació digital. La informació digital com a evidència electrònica.

  Mòdul XII: E-Governement, seguretat de la informació i transparència administrativa ***

  La Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i normativa de desplegament.
  Esquema Nacional de Seguretat. Pla d’adequació i auditoria. Esquema Nacional d’Interoperabilitat.
  La contractació pública electrònica.
  Transparència administrativa i accés a la informació. Lleis de transparència i accés a la informació Pública estatal  i catalana.
  Aspectes jurídics de les ciutats intel•ligents (Smart Cities)

  Mòdul XIII: Procediments administratius i judicials de la societat de la informació ***

  Els procediments administratius sancionadors davant d’òrgans de les AAPP
  Els procediments judicials de la societat de la informació. Estudi de la Jurisprudència.
  Resolució extrajudicial de conflictes TIC. L’arbitratge Tecnològic. L’arbitratge online.
  Protecció jurisdiccional dels drets dels consumidors i usuaris. Sistema Arbitral de Consum.

  Mòdul XIV: Sessions pràctiques

  Sessions pràctiques (8) / 24 hores. Practicum d’aplicació dels coneixements.

  * Continguts adaptats a les noves legislacions sobre protecció de dades, comunicacions electròniques, comerç electrònic, consumidors, propietat intel·lectual i transparència administrativa i accés a la informació.

  ** European Credit  Transfer System (ECTS)

  *** Continguts adequats a la formació del Responsable o Delegat de protecció de dades (D.P.O.-Data Protection Officer), d’acord amb el Reglament del Parlament Europeo i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

  Ponents:

  Agustí Cerrillo (Director del programa de Dret i del postgrau d'Administració electrònica-UOC)
  Ainhoa Madrazo (Directora de la Assessoria Jurídica de ISDIN)
  Albert Lladó (Asociado-Director de Gobernança, Riscos i Compliment TI -AUREN CONSULTORES)
  Alejandro Vera Palencia (advocat)
  Andreu Van den Eynde (Advocat)
  Antoni Delgado (Advocat-Professor d’ESADE)
  Belén Arribas (Advocada)
  Bernat Tiffon (Psicòleg Forense)
  Carla Carreras-Candi (Advocada)
  Carles San José (Cap de l’Àrea d’Inspecció. Autoritat Catalana de Protecció de Dades)
  Carles Soto (Consultor-ARGOS)
  Carlos Pérez (Advocat)
  Catarina Bartrons (Advocada)
  David Gracia (Advocat)
  Edoardo Fano (Advocat i Àrbitre de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual)
  Eduard Chaveli (Advocat- AUDEDATOS)
  Ermengol Sanmartí (Assessor)
  Francesc Bernal Dealbert (Secretari general de la Autoritat Catalana de la Competència)
  Guelly Solar, Advocada
  Javier Sánchez (Advocat-COLT)
  Jesús Rubí (Adjunt al director de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades)
  Jesús Soler (Advocat)
  Jordi Bacaria (Advocat- GLOBAL LEGALDATA)
  Júlia Bacaria (Advocada- GLOBAL LEGALDATA)
  Jordi Saldaña (Advocat- ROCA JUNYENT)
  Josep Jover (Advocat)

  Juan Pulpillo (Advocat)
  Manel Martinez (Advocat- ID-PARTNERS)
  Mari Carmen Buganza (Advocada)
  Miryam Al-Fawal (Fiscal de la Excma. Audiencia provincial de Madrid )
  Oriol Torruella (Responsable Jurídic del CESICAT)
  Patricia Mallén, (Advocada)
  Ramon Arnó (Advocat-SAGARIS)
  Ramón Miralles (Coordinador d'Auditoria i Seguretat de la Informació-APDCAT)
  Sandra Cruzado Velásquez (Advocat)
  Santiago Ripol (Catedràtic de Dret internacional públic)
  Victor Rosello Mallol (Advocat)
  Xavier Valverde (IT Innovation Engineer-Ajuntament Sant Joan Despí
  Xavier Vigué (Enginyer- INNEVIS)

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster i de Formació de Responsable o Delegat de protecció de dades (D.P.O.-Data Protection Officer), és necessari el 80% d’assistència i superar el sistema d'avaluació establert.

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Masters

Contactes

  • Altres telèfons ICAB 
  Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat